Nyeste fra Europabanken

[15.11.18] Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
[14.11.18] Overgangen til rimeligere fornybare energiteknologier, digitale applikasjoner, og den økende viktigheten av elektrisitet er sentral for forandring
[13.11.18] Rapporten peker må nødvendige reformer for å kunne utnytte potensialene i arbeidsmarkedet fra 2018-2020, fra utdanning- og opplæringssystemer til roller i…
[09.11.18] Det israelske selskapets Cellints unike teknologi ble videreutviklet gjennom TrafficWise-prosjektet for å skape en forbedret og kostnadseffektiv plattform.
[08.11.18] Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
[07.11.18] Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
[06.11.18] Horisont 2020-prosjektet vil redusere nedsatt funksjonsevne og øke aktivitetsnivået blant eldre, som på sikt vil redusere fremtidige helseutgifter i EU.
[05.11.18] Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
[02.11.18] Utvikler biobasert emballasje som kan anvendes for fisk og andre næringsmidler der det i dag brukes fossilbasert plast