Nyeste fra Europabanken

[27.06.17] Klimaendringer er en av de største globale utfordringene vi står ovenfor i dag. Stockholm har tatt utfordringen på alvor og planlagt å være fossilfri innen…
[27.06.17] Vi står i dag ovenfor en rekke utfordringer knyttet til helse og miljø. Kanskje finnes det en enklere løsning enn først antatt?
[26.06.17] Oasis LMF-systemet tilbyr en standardisert risikovurderingsprosess som kan vurdere potensielle tap, utsatte områder og kvantifisere økonomiske tap av…
[26.06.17] CIRCWASTE er et syvårig LIFE IP-prosjekt som fremmer effektiv bruk av materialstrømmer og nye avfalls- og ressursforvaltningskonsepter.
[26.06.17] Marine pattedyr og sjøfugl fortsetter å bruke området rundt operative vind-, bølge- og tidevannskraftverk viser ny studie.
[23.06.17] Energilagringssystemet ASES- Active Solar Energy Storage - innebærer å ivareta, lagre og gjenvinne solenergi i bygninger. 
[23.06.17] FAirWAY-prosjektet skal identifisere og videreutvikle innovative tiltak og styringsmetoder som øker bærekraftig utvikling i landbruket.
[22.06.17] Gent skal bli en klimanøytral by innen 2050. To år etter at den ambisiøse planen ble lansert, kan byen se tilbake på slående resultater.
[22.06.17] STOP-IT-prosjektet skal sikre kritisk vanninfrastruktur og levere en overførbar programvareplattform som beskytter mot fysiske og cyber-fysiske trusler.