Nyeste fra Europabanken

[23.03.18] Vattenfall ble tildelt kontrakt av den nederlandske regjeringen for å utvikle de to nederlandske havvindparkene, Hollandse Kust Zuid.
[22.03.18] Rapporten ”Future of the Sea” tar for seg hvilke utfordringer og muligheter verden står overfor på havmiljøfeltet. Forfatterne frykter blant annet at mengden…
[20.03.18] CEDEFOP har gitt ut sin sjette nasjonal kvalifikasjonsrammeverk rapport.
[20.03.18] European Digital Learning Network har forsket på digitalisering av læring i EU, og utgitt en rapport som sammenfatter funnene de har gjort.
[20.03.18] SENSIndoor er et EU finansiert prosjekt som gjennom nanoteknologi har bidratt til å utvikle sensorer som kontrollerer luftkvaliteten.
[20.03.18] Et EU prosjekt som videreutvikler bruk av sosial og emosjonell læring for å promotere helse og velvære hos barn og ungdom.
[08.03.18] Ifølge rapporten "Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatisation" er det 835 tilfeller hvor lokale og regionale…
[06.03.18] Hvordan kan bykultur bekjempe globale folkehelsetrusler som fedme og depresjon?
[05.03.18] Formålet med dette prosjektet er å sammenligne stamcelle-behandling med tradisjonell beintransplantasjon, for å se om førstnevnte er bedre enn dagens…