Nyeste fra Europabanken

[21.01.19] Workshop om strategisk samarbeid innen Blå Vekst i Nordsjøregionen.
[16.01.19] Implementering av disruptive teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring vil kreve økt fokus på endringsledelse blant HR-ledere i olje og gass-…
[15.01.19] Cognizant har i 2018 som i 2017 gitt ut en rapport hvor de presenterer 21 nye jobber, i en fremtid preget av teknologioptimisme og fremtidsfrykt.
[14.01.19] Antallet sysselsatte innen fornybar energi har fortsatt å øke siden 2012.
[11.01.19] Har demonstrert bruk av Na-ionbatteri til bruk av lagring av energi som et effektivt alternativ til Li-ionbatterier.
[10.01.19] Nobel Grid leverer avanserte teknologiske tjenester og verktøy til aktører innen smart nett og kraftmarkedet.
[09.01.19] Lokale lagringsteknologier som muliggjør integrasjon av fornybar energi, prognoser og lagring i et smart nett.
[08.01.19] PROPAT skal gjøre prosessene i prosessindustrien mer sømløse ved hjelp av sensorer og andre analytiske verktøy.
[07.01.19] I4Fututre, et Horisont 2020-finansiert prosjekt, et er internasjonalt, tverrfaglig og intersektorielt doktorgradsprogram ved Universitetet i Uleåborg.