Nyeste fra Europabanken

[01.11.18] Resultatene fra workshop om identifisering av fremtidige nye teknologier innen havsektoren presenteres i rapporten.
[01.11.18] Nyskapende forretningsmodeller innen eldeomsorg
[31.10.18] Horisont 2020-prosjektet er det første prosjektet som har en systematisk og tverrfaglig tilnærming til koblingen mellom miljø, helse og klima i Europa.
[30.10.18] Horisont 2020-prosjektet skal transformere utviklingen innen kunstig intelligens og gjøre Europa ledende på dette området.
[29.10.18] Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.
[24.10.18] Horisont 2020-prosjektet fremmer HVDC teknologi som nøkkelen til kostnadseffektiv og pålitelig teknologisk innovasjon.
[23.10.18] Horisont 2020-prosjektet vil føre til en bærekraftig vekst innen akvakultur.
[22.10.18] Fremveksten av teknologier innen industri 4.0 fører til at videreutdanning blir stadig viktigere.
[19.10.18] EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat.