Nyeste fra Europabanken

[04.01.19] Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
[03.01.19] CryoHub, et Horisont 2020- finansiert prosjekt, skal undersøke og utvide potensialet for storskala flytende kryogen energilagring. 
[02.01.19] GoJelly ønsker å endre måten vi ser på maneter ved å nyttiggjøre manetenes ressurser til å takle havrelaterte utfordringer som plast i havet og fôr til …
[21.12.18] Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
[20.12.18] Økt europeisk konkurransekraft gjennom satsning på kunstig intelligens og maskinlæring
[19.12.18] Nye og kostnadsreduserende teknologier innen offshore vind
[18.12.18] Prosjektet inngår i Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak, og skal samarbeide om å skape en fungerende organisasjon og struktur for bedre håndtering…
[18.12.18] I november 2018 lanserte Europakommisjonen, medlemslandene og forskningsmiljøet European Open Science Cloud.
[17.12.18] Prosjektet har forsket på en teknikk som skal blokkere ondartet protein-produksjon for å unngå at kreften formerer seg.