Nyeste fra Europabanken

[22.06.17] 2017-versjonen av BP Statistical Review of World Energy viser langsiktige endringer i energimarkedet.
[20.06.17] I en ny studie publisert av Europakommisjonen, blir den beste grenseoverskridende samarbeidspraksis for maritim arealplanlegging lagt frem. 
[20.06.17] Store lasteskip står for 80% av shippingindustriens CO2-utslipp, samtidig er de industriens mest effektive skip.
[20.06.17] I Blueprint 2050 - the maritime world beyond the horizon, tar nederlandske NISS et blikk mot den maritime industrien i 2050. 
[19.06.17] Å tilby mat og ernæringssikkerhet i en verden som stadig endres er et mål som det haster å nå.
[16.06.17] Under PES-midlene lanserer nå Norges forskningsråd økonomisk støtte til å finne partnere, nettverk og relevante utlysninger.
[15.06.17] EU har som mål å få mest mulig ut av de tre viktigste trender bak energiovergangen vi opplever i dag: elektrifisering, desentralisering og digitalisering. 
[15.06.17] Den årlige rapporten Energy Technology Perspectives 2017, ETP 2017, kartlegger store transformasjoner i energiteknologi i de kommende tiårene.
[13.06.17] eHelse har blitt en viktig ressurs for å få tilgang til helseinformasjon og tjenester, samt forbedre hvordan helseinformasjon er samlet, forvaltet og brukt.