Nyeste fra Europabanken

[08.03.19] Denne rapporten ser på hvordan man kan øke investeringene i den blå økonomien.
[07.03.19] Rapporten Global Marine Technology Trends 2030 handler om hvordan marin teknologi kan se ut i fremtiden.
[05.03.19] Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
[04.03.19] NexTrust har som mål å øke effektivisering og bærekraft i den europeiske logistikksektoren.
[28.02.19] BPs Energy Outlook ser på de viktigste faktorene som kan påvirke formen på globale energimarkeder frem til 2040
[27.02.19] Det nylig avsluttede prosjektet NOVELOG har arbeidet for økt kunnskap og forståelse knyttet til frakt og logistikk i urbane strøk.
[26.02.19] Prosjektet hadde som mål å sikre markedsopptak av sitt innovative hybridkonsept, en flytende offshore plattform for produksjon av fornybar energi.
[25.02.19] Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.
[22.02.19] Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å få ned utslippet knyttet til frakt av varer og tjenester i urbane strøk og byer.