Nyeste fra Europabanken

[30.08.19] KI kan bidra til å akselerere overgangen til en sirkulær økonomi.
[30.08.19] Kunnskapsdeling og datautveksling skal bidra til økt effektivitet, bedre lønnsomhet og mindre miljøbelastning i havbrukssektoren.
[28.08.19] Grønn maritim næring har tredoblet omsetningen siden 2014, og det er ventet at grønne investeringer vil øke betydelig i årene som kommer.
[27.08.19] En studie viser at sjøfugl unngår vindmøllene i mye større grad enn tidligere antatt.
[26.08.19] WASP har som mål å demonstrere at vind kan erstatte fossilt brensel i moderne skipsfart.
[23.08.19] Ellen MacArthur Foundation foreslår hvordan mote-og tekstilindustrien kan bli mer bærekraftig. Nøkkelen til suksess er sirkulær økonomi.
[22.08.19] Tall fra Eurostat viser at EU har hatt en varierende, men generell fremgang.
[21.08.19] En ny båt kan fjerne både søppel og alger samtidig.
[20.08.19] Materialgjenvinning øker ressurseffektiviteten og reduserer tekstilindustriens miljø- og klimaavtrykk.