Nyeste fra Europabanken

[23.09.16] DTOcean-prosjektet skal akselerere den industrielle utviklingen av kraftproduksjon fra havenergi og tilby verktøy for distribusjon av den første generasjonen…
[22.09.16] Informasjons- og kommunikasjonsplattform for å tilby støtte til alle EU-medlemsstater i deres arbeid med å implementere maritim arealplanlegging.
[22.09.16] Tang er en viktig, men lite utnyttet, kilde til mat og fôringredienser, biokjemikalier og produksjon av biodrivstoff.
[22.09.16] Circular Ocean-prosjektet jakter på innovative og bærekraftige løsninger for å håndtere marint plastavfall.
[22.09.16] Prosjektet skal utvikle og levere nettskybaserte verktøy for å støtte forskning og forvaltning av marine ressurser.
[22.09.16] Prosjektet utvikler kommunikasjonsprodukter som øker bevisstheten og ansvaret for havets økosystemer.
[21.09.16] ECOPOTENTIAL utvikler et enhetlig rammeverk for økosystemstudier og forvaltning av verneområder.
[21.09.16] Groningen Seaports, Eemshaven, har utviklet seg til å bli et energiknutepunkt i nordvestre Europa og en ideell lokasjon for grønne datasentre. 
[21.09.16] DNV GL er aktuell med rapporten "Technology Outlook" som gir innblikk i fremtredende teknologiske nyskapinger og markedstrender.