Nyeste fra Europabanken

[21.09.16] Prosjektet ROAD planlegger å fange 1.1 millioner tonn CO2 hvert år og lagre det i et gassreservoar under Nordsjøen. 
[21.09.16] Prosessen med å tvinge virksomheter til å kaste mindre mat har skutt fart etter Frankrikes matsvinn-forbud.
[21.09.16] Hovedstaden i Catalonia har vedtatt en radikal strategi for å begrense trafikken til kun et fåtall større veier, dette vil drastisk redusere luftforurensing. 
[20.09.16] Europakommisjonen organiserte i juni 2016 en workshop om strategisk Blå Vekst samarbeid i Nordsjø-regionen for å identifisere behov og prioriteter for…
[20.09.16] Arraina-prosjektets mål er å utvikle fiskefôr basert på alternative løsninger.
[20.09.16] Med et nytt måleinstrument skal man lettere måle forurensning og biologiske farer i havet, slik at man kan møte problemene på et tidlig stadium.
[20.09.16] World Energy Council har publisert World Energy Perspectives 2016 med anbefalinger til politikk, marked og nye teknologier for fleksibel fornybar energi.
[19.09.16] EnRichMar var et FP7-finansiert prosjekt som hadde som mål å øke nytteverdien av ferdigmat, gjennom å tilføre næringsstoffer fra fiskeolje og sjøgress.   
[19.09.16] Prosjektet har som mål å bruke havet, og det som skjuler seg der, til å blant annet lage nye, ikke-skadelige medikamenter.