Nyeste fra Europabanken

[27.09.16] KnowRES tilbyr jobb- og ansettelsesinfrastruktur til industri, arbeidssøkere, akademia og opplæringsinstitusjoner innen fornybar energi.
[27.09.16] FORESEA-prosjektet skal hjelpe teknologier for offshoreenergi til markedet ved å sørge for tilgang til Nordvest-Europas ledende nettverk av testsentre. 
[27.09.16] MONROE tar sikte på å utvikle en modellverktøykasse for å kvantitativt vurdere konsekvensene av forsknings- og innovasjonspolitikk og -programmer.
[27.09.16] COLUMBUS-prosjektet skal utnytte betydelige investeringer i marin og maritim forskning ved å sikre tilgjengelighet av forskningsresultater for sluttbrukere.
[26.09.16] Europakommisjonen gir gjennom European Data Portal tilgang til offentlige data fra hele Europa for gjenbruk i private og offentlige tjenester.
[26.09.16] CERES fremmer en årsak-virkning-forståelse av hvordan fremtidige klimaendringer vil påvirke Europas viktigste fisk- og skalldyrpopulasjoner og deres habitater.
[26.09.16] SolarGain er et FP7-finansiert prosjekt som har utviklet en ny vindusteknologi som reduserer Europas energiforbruk og CO2-utslipp.
[26.09.16] Rapporten "Exploring the diversity of NEETs" fra Eurofound gir ny innsikt i europeisk ungdom som står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.
[26.09.16] Rapporten Education at a Glance 2016 viser at Norge er et av OECD-landene som satser mest på barnehage.