Nyeste fra Europabanken

[19.10.18] «Like!» vil skape en digital innovasjonskultur på tvers av Nordsjø-regionen, noe som gjør det mulig å bygge mer inkluderende, offentlige tjenester.
[18.10.18] Prosjektet arbeider for å sikre at byer når det langsiktige målet om klimanøytralitet.
[16.10.18] Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
[16.10.18] No Isolation vant "Smart Ageing Prize" for sitt prosjekt KOMP som fokuserer på digital kommunikasjon på tvers av generasjoner.
[11.10.18] Det overordnede målet med EU-SysFlex-prosjektet er å sørge for kvalitetssikrede systemtjenester som sikrer at fornybar energi skal være ledende og dominerende…
[10.10.18] Tre ulike scenarioer som grunnlag for nyttige strategier i møte med fremtidens trender.
[05.10.18] Potensielle fordeler ved autonome kjøretøy krever strategisk planlegging mellom offentlig og privat sektor.
[04.10.18] Rapporten er del av World Economic Forums initiativ for å forme den globale energi-fremtiden, og sikre overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi.
[03.10.18] FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.