Nyeste fra Europabanken

[20.04.18] Europakommisjonen har utarbeidet en rapport om sirkulærøkonomi, for å finne ut av hvordan man bør jobbe med dette temaet fremover.
[19.04.18] En e-helse plattform som bidrar til å forenkle forskning på ulike sykdommer i Europa.
[18.04.18] PLASTOX undersøker mikroplastens ferd gjennom den marine næringskjeden.
[18.04.18] Prosjektet bygger på det eksisterende SOPHIE konsortiet, og jobber for å legge frem en ny forskningsagenda på feltet.
[17.04.18] Et EU-finansiert prosjekt som jobber med å utvikle en måte å måle utslippspartikler ned til 10 nanometer.
[17.04.18] TOPIOS utvikler en modell som sporer omløpet til plast i havet.
[16.04.18] P4SB vil ved hjelp av syntetisk biologi omgjøre oljebasert plast til et biologisk nedbrytbart materiale.
[16.04.18] AEROFLEX jobber for å imøtekomme utfordringene bilprodusentene og logistikkindustrien står ovenfor i veitransportsektoren fremover.
[16.04.18] Et utvekslingsprogram som bygger et internasjonalt konsortium av forskningspartnere med en felles interesse i positiv mental helse på skoler.