Nyeste fra Europabanken

[28.09.17] Europakommisjonen la frem forslag om å sette ett utslippstak på 550 gram CO2 per kilowatt time på kraftverk som subsidieres.
[28.09.17] Mikroplast har i den siste tiden vært mye i media, spesielt i sammenheng med havforurensning, men hva er det egentlig?
[28.09.17] Södertalje Sjukhus - I krysningspunktet mellom miljø og helse
[28.09.17] International Energy Agency ut med ny rapport om verdens energi investeringer
[28.09.17] Ny rapport over det nåværende fagnivået innenfor byggsektoren i de 28 medlemslandene i EU.
[28.09.17] Sohjoa prosjektet tar førerløse busser ut på åpne veier med målet om å ta deg "the extra mile" fra nærmeste knutepunkt til der du bor.
[27.09.17] RegioStars Awards setter søkelyset på Europas mest inspirerende og innovative regionale prosjekter. Les mer om årets prisutdeling her!
[27.09.17] Sammensatte materialer er utfordrende å gjenvinne, og har gjerne endt på deponi. Med ny metode kan det nå gjenvinnes.
[27.09.17] Hvert år pøses det ut penger til forskning og innovasjon. Men er det verdt det? Ny britisk rapport viser at det er god butikk.