Nyeste fra Europabanken

[13.06.17] 71 % av EUs innbyggere bruker internett daglig. Til tross for pågående forbedringer, er det en risiko for digital ekskludering av eldre og gruppene med lav…
[13.06.17] Støy fra trafikk og industri er et voksende problem og et økende antall europeere lider av støyforurensning på arbeidsplassen eller i hjemmet.
[12.06.17] PUCS-prosjektet skal etablere en informasjonstjeneste som bygger på de beste tilgjengelige vitenskapelige urbane klimadata.
[12.06.17] En ny rapport, utført på bestilling fra Europakommisjonen, studerer europeernes holdning til virkningen av digitalisering og automatisering av dagliglivet.
[09.06.17] Et rammeverk for god håndtering av fiskeutstyr og bekjempelse av havforurensing ble 6. juni lansert på SeaWeb Seafood Summit i Seattle, USA.
[09.06.17] The GloBallast Story er historien om hvordan globale partnerskap håndterer problemet med overføring av fremmede arter via ballastvann.
[08.06.17] CLARITY skal utvikle skybaserte klimatjenester for å beregne forventede effekter av klimaendringer, basert på risiko, sårbarhet og virkningsfunksjoner. 
[07.06.17] UNaLab skal utvikle et robust bevisgrunnlag og europeisk rammeverk for å bedre byers klima og vannresistens. 
[07.06.17] Petroleum Geo-Services skal utnytte seismiske fartøyer for å blåse plast til havoverflaten, og samle den inn.