Nyeste fra Europabanken

[21.02.20] Havvind, energilagring og økte investeringer i grønn teknologi er blant de viktigste trendene de neste tre årene.
[20.02.20] Nye løsninger basert på kunstig intelligens skal hjelpe byer med å innfri sine klimamål.
[19.02.20] Bølge-og tidevannskraft har et stort potensial, men betydelige kostnadsreduksjoner må til for at disse skal kunne konkurrere med havvind. 
[18.02.20] EU-rapporten gir retningslinjer for god ingeniørutdanning og livslang læring for Industri 4.0 i europeisk produksjonsindustri.
[17.02.20] Bare 6% av etterspørselen for resirkulert plast dekkes. De eksisterende teknologiene for plast må bidra til å ende plastforurensingen.
[15.02.20] CareersNets europeiske katalog gir en oppdatert oversikt over nasjonale karriereveiledningsystemer og praksis i EU/EFTA land, og kandidat- og søkerland til EU.
[14.02.20] WE4AHA skal mobilisere investeringer og forbedre innovasjon gjennom samarbeid og erfaringsutveksling.
[13.02.20] EUs fiskeforedlingsindustri har hatt en stabil vekst de siste årene, men antall sysselsatte har gått noe ned.
[12.02.20] Utvikler måter å resirkulere materialer fra gamle boligblokker for å kunne bygge nye og bærekraftige boligblokker.