Nyeste fra Europabanken

[13.11.19] Den europeiske investeringsbanken har publisert en guide som forteller hvordan offentlig sektor kan komme i gang med sirkulær økonomi.
[12.11.19] Interreg-prosjektet skal hjelpe små og mellomstore bedrifter som resirkulerer fiskeutstyr med å nå ut til et større marked, samt bidra til økt resirkulering.
[11.11.19] BINGO utvikler vann-og avløpssystemer som tåler ekstremvær.
[08.11.19] Ellen MacArthur Foundation foreslår hvordan byer kan tilpasse seg en sirkulær økonomi designet for mat.
[07.11.19] Råmaterialer spiller en betydelig rolle i det moderne samfunnet, økonomisk vekst og velferd.
[06.11.19] Verktøyet skal gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre oppgraderingsprosjekter som tar hensyn til klima og energibruk.
[04.11.19] GreenCharge kombinere solceller og brukte elbilbatterier på ladestasjonene slik at kan man kapasitetsstyre ladestrømmen.
[31.10.19] Build-in-Wood skal demonstrere de miljømessige og økonomiske fordelene ved å bruke trevirke i fleretasjers bygg.
[30.10.19] Rapport fra Europakommisjonen forteller hvordan EUs utvikling mot FNs bærekraftsmål ligger an.