Nyeste fra Europabanken

[02.10.18] Blockchain gir både muligheter og utfordringer i arbeidet mot en mer bærekraftig planet.
[01.10.18] Digital transformasjon i bedrifter - muligheter og utfordringer
[28.09.18] Tverrfaglig samarbeid innen skogslandbruk til fordel for europeisk økonomi, miljø og samfunn.
[27.09.18] Prosjektet har opprettet en ny tjeneste for deling og oppdatering av satellitt-avledede batymetriske data
[26.09.18] Styrke oppdrettsprogrammer for de viktigste fiskeartene
[26.09.18] For å sikre en bærekraftig fremtid for jorden er det viktig å møte verdens behov for fornybar energi.
[25.09.18] SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.
[24.09.18] Tverrfaglig forsknings- og innovasjonsprosjekt som vil forbedre måten vi forutser ekstremvær på den nordlige halvkule.
[24.09.18] Fem byer og et tverrfaglig konsortium skal sammen bidra til mer bærekraftige, innovative forretningsmodeller for natur-baserte løsninger på urbane…