Nyeste fra Europabanken

[27.11.17] Hvordan kan man øke bruken, kvaliteten og effektiviteten av helseteknologievalueringer?
[27.11.17] Kan samarbeid mellom SMBer i sektorene innenfor luftfart, bioteknologi, IKT, energi og medisinsk utstyr bidra til bedre helsetjenester?
[23.11.17] Det EU finansierte prosjektet SAID (Smart water management with integrated decision support systems) har i et samarbeid mellom myndigheter, industri og…
[23.11.17] Ved bruk av sensorer vil prosjektet skape en virtuell trener for eldre. Målet med dette er å forhindre en stillesittende livsstil, og å motivere til aktivitet…
[23.11.17] InclusionSociety tilbyr tjenester som kan forebygge helseproblemer hos eldre. Teknologiske løsninger i form av sensorer og smarte apparater skal gjøre…
[22.11.17] Non-potable reuse (NPR) kan bli en viktig faktor for å løse utfordringer tilknyttet vannforsyninger i urbane strøk.
[20.11.17] Gjennom analyse av 280 små og mellomstore bedrifter i Europa har forskere funnet enkle og effektive tiltak for å øke energieffektiviteten i bedriftene.
[20.11.17] EXCITE-prosjektet skal fremskynde utviklingen av unge kunstnere og musikkbedrifter.
[16.11.17] Sunnere fisk og mindre forurensing med oppdrettsanlegg i åpent hav.