Nyeste fra Europabanken

[06.06.17] Mørke og fuktige hjem kan ha stor innvirkning på helsa viser Healthy Homes Barometer 2017, som slår fast at en av seks europere lever i usunne hjem. 
[06.06.17] VISCA-prosjektets hovedmål er å gjøre sør-europeisk vinsektor motstandsdyktig mot klimaendringer.
[06.06.17] CLARA-prosjektet skal illustrere fordeler og den økonomiske verdien av gode klimatjenester (CS) ved kortsiktige klimaendringer og klimavariabilitet. 
[06.06.17] Urban GreenUP skal med en skreddersydd metodikk støtte renaturering av byområder som vektlegger reduksjon av klimaforandringer og effektiv vannforvaltning. 
[02.06.17] I Molenwaard kommune i Nederland kommer saksbehandleren hjem til deg - eller dere møtes på kafé. 
[02.06.17] Sektoren absorberer en betydlig del av offentlige utgifter, og utfordringene i helsesystemene er dyre og ofte sammenlignbare.
[02.06.17] I dag er biomasse den eneste kilde til fornybart karbon som er tilstede i store mengder. Hvordan kan vi utnytte biomasse som råstoff for kjemisk industri?
[01.06.17] Under Vigerslev Park i Valby, et distrikt i København, gjemmer det seg et reservoar - en tunnel som er 3,4 kilometer lang. 
[01.06.17] Cedefop har lansert en online verktøykasse for å hindre tidlig frafall i utdanning og opplæring.