Nyeste fra Europabanken

[05.07.19] Fremtidens byer står overfor mange utfordringer, men har også en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringene.
[03.07.19] EUMOFA har laget en oversikt over mulighetene og utfordringene knyttet til bioøkonomien.
[28.06.19] Kommisjonen har laget et veikart for hvordan EUs produktpolitikk kan bidra til en overgang til sirkulær økonomi.
[27.06.19] Et sett med nøkkelkriterier og prinsipper skal sikre at vindkraftutbygging blir rettferdig og sosialt inkluderende.
[26.06.19] Markedspotensialet for telemedisin er vist å være stort og forventes å vokse med en sammensatt årlig vekst på 14% i de kommende årene
[25.06.19] REFRESH har utviklet en plattform hvor man kan dele erfaringer og utvikle felles tiltak mot matsvinn.
[24.06.19] Lokale myndigheter kan i stor grad bruke offentlige anskaffelser for å sikre en mer bærekraftig byggenæring.
[21.06.19] Sesongbaserte langtidsvarsler skal gjøre energisektoren mer motstandsdyktig mot klimaendringer og ekstremvær.
[20.06.19] OECD har laget en oversikt over hvor langt medlemslandene har kommet med å nå FNs bærekraftsmål.