Nyeste fra Europabanken

[31.01.17] I slutten av januar 2017 annonserte Europakommisjonen etbalering av en finansieringsplattform for å koble investorer og innovatører innen sirkulærøkonomi.
[30.01.17] Det NIBIO-ledede Tech4Effect-prosjektet skal gi mer tømmer ved hjelp av effektivisert skogskultur. 
[30.01.17] VisitScotland mener bærekraft vil være en viktig reiselivstrend de neste 12 månedene.
[27.01.17] MARIO-prosjektet undersøker hvordan tjenesteytende roboter kan bidra til å håndtere utfordringer som ensomhet, isolasjon og demens i helsesektoren. 
[26.01.17] For tredje året på rad har Global Opportunity Report 2017 identifisert morgendagens bærekraftige markeder. 
[20.01.17] Det ideale screeningsverktøyet er nøyaktig, billig, ikke-invaderende og kan med letthet brukes uten innvirkning på våre daglige aktiviteter. Det er SNIFFPHONE.
[19.01.17] Jada. Horisont 2020-prosjektet SNIFFPHONE har utviklet en sensor som ved hjelp av å lukte på ånden din kan oppdage sykdom.
[19.01.17] Godt kosthold og og turer hos middelaldrende kan bidra til å redusere demensrisikoen med halvparten, i følge forskere som utforsker hvordan livsstil kan…
[19.01.17] Inn2POWER-prosjektet skal samle klynger i Nordsjø-regionen for å styrke små og mellomstore bedrifters arbeid innen offshore vindindustri.