Nyeste fra Europabanken

[19.06.17] Å tilby mat og ernæringssikkerhet i en verden som stadig endres er et mål som det haster å nå.
[16.06.17] Under PES-midlene lanserer nå Norges forskningsråd økonomisk støtte til å finne partnere, nettverk og relevante utlysninger.
[15.06.17] EU har som mål å få mest mulig ut av de tre viktigste trender bak energiovergangen vi opplever i dag: elektrifisering, desentralisering og digitalisering. 
[15.06.17] Den årlige rapporten Energy Technology Perspectives 2017, ETP 2017, kartlegger store transformasjoner i energiteknologi i de kommende tiårene.
[13.06.17] eHelse har blitt en viktig ressurs for å få tilgang til helseinformasjon og tjenester, samt forbedre hvordan helseinformasjon er samlet, forvaltet og brukt.
[13.06.17] 71 % av EUs innbyggere bruker internett daglig. Til tross for pågående forbedringer, er det en risiko for digital ekskludering av eldre og gruppene med lav…
[13.06.17] Støy fra trafikk og industri er et voksende problem og et økende antall europeere lider av støyforurensning på arbeidsplassen eller i hjemmet.
[12.06.17] PUCS-prosjektet skal etablere en informasjonstjeneste som bygger på de beste tilgjengelige vitenskapelige urbane klimadata.
[12.06.17] Prosjektet skal utvikle metoder for bedre samspill mellom tilbud og etterspørsel av kompetanseutviklingstjenester for voksne.