Nyeste fra Europabanken

[30.05.17] CONNECTING Nature skal posisjonere Europa som en global leder innen innovasjon og implementering av naturbaserte løsninger.
[30.05.17] GROW GREEN-prosjektet skal demonstrere naturbaserte løsninger i sju byer. Metodikken vektlegger kostnadseffektive og smarte løsninger på urbane utfordringer. 
[30.05.17] Run4Life skal utvinne næringsstoffer fra husholdningsavløpsvann, stoffer som vanligvis kastes bort som følge av dagens rutiner for avløpsvannbehandling.
[30.05.17] PAPERCHAIN skal distribuere fem nye sirkulære økonomimodeller for avfallsstrømmene generert av masse- og papirindustrien. 
[30.05.17] Europaparlamentet, -kommisjonen og Den europeiske unions råd har vedtatt WiFi4EU-initiativet, som sikrer finansiering og installasjon av gratis wifi på…
[29.05.17] PlastiCircle har som mål å utvikle og implementere en helhetlig prosess for å øke resirkuleringsgraden av emballasjeavfall i Europa.
[29.05.17] PolyCE-prosjektet skal utarbeide tekniske krav og karaktersystem for å bedre resirkuleringen av plast og styrke plastens attraktivitet på markedet.
[29.05.17] Den katalanske mHealth-planen skal forbedre medisinsk hjelp ved å fremme bruk av sikre og gode mobilapper hos pasienter og helsepersonell. 
[24.05.17] European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) har finansiert 15 nye Blå Vekst-prosjekter.