Nyeste fra Europabanken

[18.05.17] Water2REturn-prosjektet skal gjennomføre en fullskala demonstrasjonsprosess for integrert næringsstoffutvinning fra avløpsvann fra slakteriindustrien.
[18.05.17] ZERO BRINE skal tilrettelegge for sirkulærøkonomi i prosessindustrien ved å utvikle konsepter, teknologiske løsninger og forretningsmodeller. 
[18.05.17] Rapport viser at luftforurensing forårsaker rundt tre millioner dødsfall i året, da særlig i lav- og mellominntektsland.
[16.05.17] Etterspørselen etter elektrisitet i urbane områder vokser raskt, og det gjør også interessen for fornybar energi. Small Wind Turbines (SWT) kan være en grønn…
[16.05.17] FiberEUse-prosjektet skal øke lønnsomheten ved resirkulering av kompositt. 
[11.05.17] SYSTEMIC skal ta europeiske biomassebehandlingspraksis til neste nivå ved å få gjenvunnede næringsstoffer fra organisk avfall tilbake i produksjonssyklusen. 
[10.05.17] Forskere fra Norge og Singapore jobber sammen for å bygge nye byer som flyter til sjøs. Mangel på plass har banet vei for dette initiativet.
[09.05.17] Rotterdam Havns Additive Manufacturing Fieldlab (RAMLAB) og Autodesk har utviklet en 3D-printet propell ved å bruke en hybrid produksjonsprosess.
[05.05.17] Lumen-prosjektet har utviklet en modul for det populære spillet Minecraft slik at barn og unge kan lære om elektrisitet ved å spille dataspill.