Nyeste fra Europabanken

[19.01.17] Godt kosthold og og turer hos middelaldrende kan bidra til å redusere demensrisikoen med halvparten, i følge forskere som utforsker hvordan livsstil kan…
[19.01.17] Inn2POWER-prosjektet skal samle klynger i Nordsjø-regionen for å styrke små og mellomstore bedrifters arbeid innen offshore vindindustri. 
[19.01.17] Create Converge handler om å koble sammen kreative teknologier slik at de sammen kan tilby nye tjenester. 
[19.01.17] Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems skal undersøke hvordan implementeringen av EU-direktiver kan oppnås på et lokalt nivå i Nordsjø-regionen. 
[19.01.17] NuReDrain-prosjektet skal finne svar på en felles utfordring for Nordsjø-regionen: hvordan bruke fosfor effektivt. Prosjektet foreslår et paradigmeskifte. 
[16.01.17] REPLICATE-prosjektet skal demonstrere teknologier innen energi, transport og IKT i distriktene San Sebastian, Firenze og Bristol. 
[13.01.17] DUAL ports er et Interreg Norsjø-finansiert prosjekt som søker å dekarbonisere havner gjennom et øko-innovasjonsprogram.
[13.01.17] En veistrekning gjennom Tourouvre-au-Perche i Normandie har fått et teknologisk løft med et dekke bestående av solcellepaneler. 
[13.01.17] Sharing Cities er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som omfatter 35 partnere og seks byer, som søker å gjøre smarte byer til virkelighet. På sikt har…