Nyeste fra Europabanken

[25.04.18] Et prosjekt som ønsker å hjelpe bedrifter med å lettere holde utstyr oppdatert og igang.
[24.04.18] Et norsk selskap kalt ScanReach har utviklet et system som lokaliserer personer ombord fartøy i samtid.
[24.04.18] Norsepower har gjennom EU-finansierte midler i et horisont 2020 prosjekt utviklet et rotorseil for mer miljøvennlige fartøyer.
[23.04.18] interACT er et EU-finansiert prosjekt som jobber for en tryggere trafikk ved bruk av autonome kjøretøyer i trafikken.
[23.04.18] EADTU har gitt ut en ny rapport over de nyeste trendene og utviklingen av nye læringsformer.
[20.04.18] EU satser nå stort på sirkulærøkonomi - dette medbringer utfordringer, men også store potensiale for både lovgivere og næringslivet.
[20.04.18] Europakommisjonen har utarbeidet en rapport om sirkulærøkonomi, for å finne ut av hvordan man bør jobbe med dette temaet fremover.
[19.04.18] En e-helse plattform som bidrar til å forenkle forskning på ulike sykdommer i Europa.
[18.04.18] PLASTOX undersøker mikroplastens ferd gjennom den marine næringskjeden.