Nyeste fra Europabanken

[10.08.17] ecoINSIDE ska bidra till grønn vekst ved å stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid.
[25.07.17] Gjennom den digitale transformasjonen og har pedagogisk teknologi hatt en enorm vekst. 
[25.07.17] Landbaserte vindmølleparker kan bygges til samme pris som nye gasskraftverk og levere strøm til halve prisen av det kjernekraftverk gjør.
[25.07.17] Den internasjonale handelen av plastavfall har økt betydelig de siste årene. Eksport og import av avfallshåndtering har gått stort sett uutforsket.
[25.07.17] Rundt 88 millioner tonn mat blir årlig kastet i EU med en kostnad beregnet til 143 milliarder euro.
[25.07.17] Autonome og automatiserte biler er fremtiden for transport, og kollektivtransportsystemer er ivrige etter å ta dem i bruk.
[24.07.17] India håper på å bli den første store verdensmakten der alle bilene på veiene er elektriske.
[24.07.17] Vindenergi var det største målet for kraftverksinvesteringer i 2016 med 43 milliarder euro.
[24.07.17] Den 13. juli sendte EØS-EFTA-statene en felles kommentar om EU-tilgjengelighetsloven til EU.