Nyeste fra Europabanken

[05.07.18] Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk…
[05.07.18] MARANDA utvikler et utslippsfritt hydrogendrevet PEM-brenselcellehybrid drivverksystem for marine applikasjoner.
[04.07.18] KeepSocial er en plattform som sammenfatter informasjon om brukerens omgivelser og gir instrukser til hvordan å bevege seg i forhold til disse.
[04.07.18] PowerCon samarbeider med Kristiansand Havn og Agder Energi for å sette i drift Europas største landstrømanlegg.
[03.07.18] Green Horizons Scorebroard er et nettsted som gir indikatorer for innovasjonssystemer som er relevant for klimaendringer, resurseffektivitet og råmaterialer.
[02.07.18] En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor energisektoren.
[02.07.18] EUPHORIA er en digital plattform utviklet for aktive seniorer på 65+.
[29.06.18] HySEA skal utføre forskning på ventilerte forbrenninger i lukkede områder for å tilrettelegge for introduksjon av hydrogenenergisystemer.
[28.06.18] E-ferry er et Horisont 2020 prosjekt ledet av Ærø kommune i Danmark.