Nyeste fra Europabanken

[22.01.20] Syn.ikia skal utvikle nabolag som produserer mer energi enn de bruker.
[21.01.20] EEA har sammenlignet status på miljømål i alle de 33 medlemslandene. Analysen viser kritiske avvik mellom miljøets tilstand og eksisterende politiske mål.
[20.01.20] MarGen II ser på hvordan økt marin kunnskap kan fremme bærekraftig forretningsutvikling.
[17.01.20] DigiBEST skal bidra til økt konkurranseevne gjennom digital teknologi og innovative forretningsmodeller.
[16.01.20] FISK utvikler fôringsingredienser fra trebiomasse.
[15.01.20] Havpanelet estimerer at verden kan høste seks ganger mer mat fra havet enn i dag dersom vi forvalter ressursene på en god måte.
[14.01.20] Desentraliserte helserom, mobile helseløsninger og instrumenterte hjem skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.
[13.01.20] Havøkonomien kan dobles innen 2030, og OECD trekker frem viktigheten av innovasjonsnettverk for å sikre bærekraftig vekst.  
[10.01.20] SINTEF anslår at verdiskapingen i den maritime næringen kan øke fra 142 mrd. til 906 mrd. innen 2050, mens sysselsettingen kan øke fra 95 000 til 140 000.