Nyeste fra Europabanken

[15.10.19] Forskere vurderer fremtidige muligheter og hindre for mer bærekraftig resirkulering av metallavfall, for å redusere karbonavtrykket.
[14.10.19] Ny strategi foreslår delingsøkonomi som et verktøy mot bærekraftig utvikling, og nye innovative løsninger for varer og tjenester.
[11.10.19] EU fremlegger sin handlingsplan for økt sysselsetting i byer.
[10.10.19] En veiledning om sirkulære anskaffelser skal hjelpe Nordsjøregionen med å redusere avfall og råvarebruk, samt fremme innovasjon og nye forretningsmodeller.
[09.10.19] Kiteturbinen produserer energi 90% av tiden og er lydløs.
[04.10.19] Hybridteknologi bidrar til en enklere og mer energieffektiv CO2-fangst fra sement.
[03.10.19] MYSMARTLife er et prosjekt som tar for seg en grønnere byplanlegging. Prosjektet testes nå i flere land.
[02.10.19] Partnerskapet gjennom Urban Agenda har lansert sin handlingsplan på urban mobilitet.
[01.10.19] Future technology for prosperity har identifisert fem satsningsområder EU bør fokusere på i det kommende rammeprogrammet Horisont Europa.