Nyeste fra Europabanken

[08.11.16] AWESOME-nettverket skal lære elleve unge forskere drift og vedlikehold i vindkraft-sektoren ved å utvikle et bærekraftig opplæringsnettverk. 
[03.11.16] Gdynia har satt som mål å bruke energieffektive løsninger som kan forbedre innbyggernes livskvalitet samt redusere kommunale utgifter.
[03.11.16] Byen lanserer et nettbasert program for å oppmuntre organisasjoner til å styre sine karbonavtrykk mot mer grønne IKT-tiltak.
[03.11.16] Forskere ved universitetet Wisconsin-Madison har funnet en måte å utnytte tramping, hopping, dansing, gange og løping til produksjon av elektrisitet. 
[02.11.16] Mangel på kvalifisert arbeidskraft er et betydelig problem i Europa, derfor gjør Cedefop rede for hvilke implikasjoner dette kan ha.
[02.11.16] Selskapet har utviklet en markedsløsning som ikke bare skal effektivisere og rimeligjøre godstransport, men også beskytte mijøet.
[02.11.16] Til tross for kommunens begrensede budsjett er mer enn 75 % av energibehovet oppfylt gjennom lokale ressurser.
[02.11.16] Blue Move for a Green Economy-prosjektet skal fremme økt bruk av hydrogen som erstatning for fossilt brennstoff. 
[31.10.16] Selvkjørende busser har kommet for å bli – mange europeiske byer innfører de nye teknologiene for å løse lokale transportutfordringer.