Nyeste fra Europabanken

[12.01.17] GrowSmarter-prosjektet skal bedre mobilitet, boliger og kvaliteten på urban infrastruktur samtidig som de skal bedre folks økonomi ved å sørge for lave…
[12.01.17] Sykkel er av mange pekt ut som en av flere løsninger på forurensing og trafikk i bybildet - en løsning som også ha helsegevinster. 
[11.01.17] REMOURBAN-prosjektet skal utvikle og validere tre lighthouse-byer i Valladolid, Spania, Nottingham, Storbritannia og Tepebasi/Eskisehir, Tyrkia. 
[11.01.17] SCALE-UP er et Interreg Norsjø-finansiert prosjekt bestående av eksisterende, suksessfulle regionale cleantech-klynger.
[09.01.17] Hvis du er nysgjerrig på fremtidens transportløsning i storbyer, kan det være hensiktsmessig å se til Kina. 
[09.01.17] LeanShip er et europeisk innovasjonsprosjekt som tar sikte på å redusere forurensning i havet forårsaket av skip. Basert på sju fullskala pilottester om bord…
[09.01.17] 2016 var året hvor solenergi var billigere enn fossilt brennstoff. 
[06.01.17] The Edge er verdens smarteste og grønneste kontorbygg. Den 40.000 m2 store bygningen er i tillegg til å være Deloittes nederlandske hovedkvarter en showcase…
[04.01.17] To verdensledende cleantech-prosjekter har åpnet i den sørlige regionen Tamil Nadu.