Nyeste fra Europabanken

[28.09.16] Nord-Nederland er en trestjernes, europeisk referanseregion i EIP-AHA basert på innovative helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende eldre.
[28.09.16] 27 partnere fra ulike land med totalt 78 verktøy går sammen for å utvikle ny teknologi som skal effektivisere og optimalisere krisehåndtering utenfor Europa. 
[27.09.16] Ingen skal være etterlatt i 2030, det er FN-rapporten Global Sustainable Developments hovedbudskap.
[27.09.16] KnowRES tilbyr jobb- og ansettelsesinfrastruktur til industri, arbeidssøkere, akademia og opplæringsinstitusjoner innen fornybar energi.
[27.09.16] FORESEA-prosjektet skal hjelpe teknologier for offshoreenergi til markedet ved å sørge for tilgang til Nordvest-Europas ledende nettverk av testsentre. 
[27.09.16] MONROE tar sikte på å utvikle en modellverktøykasse for å kvantitativt vurdere konsekvensene av forsknings- og innovasjonspolitikk og -programmer.
[27.09.16] COLUMBUS-prosjektet skal utnytte betydelige investeringer i marin og maritim forskning ved å sikre tilgjengelighet av forskningsresultater for sluttbrukere.
[26.09.16] Europakommisjonen gir gjennom European Data Portal tilgang til offentlige data fra hele Europa for gjenbruk i private og offentlige tjenester.
[26.09.16] CERES fremmer en årsak-virkning-forståelse av hvordan fremtidige klimaendringer vil påvirke Europas viktigste fisk- og skalldyrpopulasjoner og deres habitater.