Nyeste fra Europabanken

[20.03.17] I 2004 var andelen fornybar energi i EU på 8.5%. I 2015 var andelen det dobbelte og målet er 20% innen 2020.
[20.03.17] Wales er opptatt av å styre landet mot sirkulærøkonomi, derfor investerer de €7,5 millioner i et fond som skal sette i gang slike tiltak.
[20.03.17] Flere europeiske energiselskaper har annonsert planer om å skape en kunstig øy i Nordsjøen som skal sammenkoble nye vindmølleparker.
[13.03.17] TiPA er et innovativt prosjekt med en ”direct drive Power Take-Off (PTO)” for en tidevannsturbin.
[13.03.17] Rundt 90% av slag eller sekundær slag kan forebygges hvis risikofaktorene håndteres på riktig måte.
[13.03.17] Myndighetene i Skottland har nylig gitt godkjennelse til å bygge en flytende vindmøllepark sørøst for Aberdeen bestående av 8 turbiner på 6 megawatt.
[13.03.17] Over 5 billioner av plastbiter forsøpler havet i dag. The Ocean Cleanup mener de kan fjerne søppel ved hjelp av en passiv, kunstig kystlinje.
[10.03.17] Det nye europeiske prosjektet CLIPPER har som formål å utvikle et lederskap for maritime industrier, som skaper nye muligheter i Europa. 
[10.03.17] For å møte de langsiktige energi- og klimamålene, ser nå Stockholm på muligheten til å dekke 10% av byens varmebehov med overskuddsvarme fra datasentre.