Nyeste fra Europabanken

[22.12.16] Den årlige gjennomgangen av Employment and Social Developments in Europe (ESDE), som ble offentliggjort 20. desember, viser oppmuntrende resultater.
[21.12.16] MediaCityUK skal bli et ledende internasjonalt knutepunkt for kreative og digitale sektorer - et levende reisemål for å jobbe, leve og leke.
[21.12.16] Tolv måneder etter at den globale klimaavtalen ble vedtatt i Paris, kan vi se tilbake på et stort år for grønne investeringer.
[20.12.16] Siste del av programmet under besøket vårt til universitetet i Cádiz var lagt inn for å gi forskere som ikke hadde fått tid til å gi sine presentasjoner under…
[20.12.16] Prosjektet INTAROS har som hovedmål å utvikle et integrert observasjonssenter i Arktis (iAOS) ved å utvide, forbedre og samle eksisterende systemer i de ulike…
[20.12.16] Etter å ha gjennomført workshopen om Marine Resources and Biotechnology var det den påfølgende dagen klart for økt to av besøket til Universitetet i Cádiz -…
[20.12.16] INVADE-prosjektet skal benytte helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.
[12.12.16] En teknikk for å omdanne CO2 til stein har blitt utviklet og testet på Island, men en annen tung utfordring kan forhindre suksess i stor skala.  
[08.12.16] Europakommisjonen lanserte 1. desember en koalisjon for digitale ferdigheter og arbeid for å hjelpe europeere i deres karrierer og dagligliv.