Nyeste fra Europabanken

[09.01.20] OSS skal motivere flere til å starte egne bedrifter ved å forbedre førstelinjetjenesten og støttesystemet for førstegangs-entreprenører.
[08.01.20] Green Flyway skal etablere en testarena for autonome luftfartøy, samt utforske løsninger for ladeinfrastruktur, batterilagring og luftfartskontroll.
[17.12.19] Prosjektet skal bidra til å redusere tilstedeværelsen av marin forsøpling i Atlanterhavsområdet i samarbeid med marine interessenter.
[16.12.19] Norsk sokkel har et stort vekstpotensial innen havvind, og kan kan potensielt ha 42GW installert kapasitet i 2050.
[13.12.19] Datasentrenes høye strømforbruk kan løses ved fleksibel energibruk fra fornybare energikilder.
[10.12.19] Et integrert rørsystem utveksler varmen fra solcellepanelet, som for eksempel kan brukes til å varme opp vann. Solcellepanelet har også et eget kjølesystem…
[09.12.19] Turbinen skal tåle at kraftproduksjonen stopper og starter 30 ganger på én dag, slik at vannkraften raskt kan tilpasse seg markedsbehovene og værforholdene…
[06.12.19] Energisektoren i Europa er preget av kjønnsforskjeller, og mangel på kjønnsdifferensierte data gjør det utfordrende å evaluere likestillingsinitiativer.
[05.12.19] Resirkulert mineralull fra bygge- og riveavfall blir omdannet til et nytt råstoff som kan brukes i produksjonen av nye byggevarer.