Nyeste fra Europabanken

[28.11.17] Hvordan kan man sørge for at uformelle omsorgspersoner får den informasjonen, kunnskapen og støtten de trenger?
[28.11.17] Hva er de beste praksisene for å fremme helse og hindre kroniske sykdommer?
[28.11.17] Utdanning er viktig for å bygge et mer rettferdig samfunn, viser årets Education and Training Monitor-rapport.
[27.11.17] Takeagreenstep.eu - et verktøy for å gjøre hoteller og restauranter mer miljøvennlige.
[27.11.17] Hvordan kan man øke bruken, kvaliteten og effektiviteten av helseteknologievalueringer?
[27.11.17] Kan samarbeid mellom SMBer i sektorene innenfor luftfart, bioteknologi, IKT, energi og medisinsk utstyr bidra til bedre helsetjenester?
[23.11.17] Det EU finansierte prosjektet SAID (Smart water management with integrated decision support systems) har i et samarbeid mellom myndigheter, industri og…
[23.11.17] Ved bruk av sensorer vil prosjektet skape en virtuell trener for eldre. Målet med dette er å forhindre en stillesittende livsstil, og å motivere til aktivitet…
[23.11.17] InclusionSociety tilbyr tjenester som kan forebygge helseproblemer hos eldre. Teknologiske løsninger i form av sensorer og smarte apparater skal gjøre…