Nyeste fra Europabanken

[15.08.17] Søppel fra alle verdens hjørner skylles i land langs kyststripene og setter stempelet på alle levende ting i havet.
[15.08.17] Miljøkriminalitet har vokst til å bli verdens fjerde største kriminalsektor og vokser 2-3 ganger så fort som verdensøkonomien.
[15.08.17] Effektiviteten innen godstransport er viktig for å redusere veksten i etterspørselen etter olje, karbonutslipp og luftforurensning de neste tiårene.
[15.08.17] Norge økte sin støtte til utdanning fra 1,7 milliarder kroner i 2013 til 3,2 milliarder kroner i 2016. Dette har resultert i utdanning for over 3,1 millioner…
[14.08.17] Et av prosjektets mål er å gi lokale og regionale myndigheter et innovativt, tverrfaglig, "open source" geodesign-beslutningsstøttemiljø (GDSE) utviklet og…
[14.08.17] FORCE-prosjektet har som overordnet mål å arbeide mot en sirkulær økonomi.
[14.08.17] Presidenten av Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, presenterte følgende fem scenarier for årene frem mot 2025.
[11.08.17] 7. juni lanserte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker opprettelsen av European Defense Fund, EUs felles forsvarsfond.
[11.08.17] I Göteborg satses det på biogass for en bærekraftig fremtid.