Nyeste fra Europabanken

[22.08.18] BHIVE-prosjektet skal gjennom identifisering av nye biomaterialer utløse potensialet for mer bærekraftige levemåter.
[13.08.18] Forurensing fra nitrogen og plantevernmiddel som benyttes i landbruket er den største utfordringen og hinderet for å nå målene om høy kvalitet på drikkevannet.
[10.08.18] H2020-prosjektet GAIN har fokus på å øke den europeiske akvakulturproduksjonen på en miljøvennlig og bærekraftig måte.
[09.08.18] INMARE er et Horisont 2020-prosjekt hvor prosjektpartnerne samarbeider for å finne industrielle bruksområder for nye marine enzymer og bioaktive st
[08.08.18] CLAIM har kommet opp med teknologiske innovasjoner skal forhindre at søppel og avfall havner i havet.
[07.08.18] WiMUST er et Horisont 2020-prosjekt som skal forbedre hav- og havbunnsovervåking gjennom utvikling av samarbeids- og navigasjonssystemer.
[07.08.18] CROCODILE er et Horisont 2020-prosjekt som tar sikte på å gjøre gjenvinning av kobolt mer miljøvennlig.
[06.08.18] ClimeFish vil støtte bærekraftig fiskeri, muliggjøre en økning i europeisk akvakultur-produksjon, og legge til rette for sysselsetting og regional utvikling.
[03.08.18] Flerbruksplattformene skal være et fleksibelt og skalerbart konsept som kan støtte en rekke aktiviteter på sjøen.