Nyeste fra Europabanken

[24.10.18] Horisont 2020-prosjektet fremmer HVDC teknologi som nøkkelen til kostnadseffektiv og pålitelig teknologisk innovasjon.
[23.10.18] Horisont 2020-prosjektet vil føre til en bærekraftig vekst innen akvakultur.
[22.10.18] Fremveksten av teknologier innen industri 4.0 fører til at videreutdanning blir stadig viktigere.
[19.10.18] EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat.
[19.10.18] «Like!» vil skape en digital innovasjonskultur på tvers av Nordsjø-regionen, noe som gjør det mulig å bygge mer inkluderende, offentlige tjenester.
[18.10.18] Prosjektet arbeider for å sikre at byer når det langsiktige målet om klimanøytralitet.
[16.10.18] Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
[16.10.18] No Isolation vant "Smart Ageing Prize" for sitt prosjekt KOMP som fokuserer på digital kommunikasjon på tvers av generasjoner.
[11.10.18] Det overordnede målet med EU-SysFlex-prosjektet er å sørge for kvalitetssikrede systemtjenester som sikrer at fornybar energi skal være ledende og dominerende…