Nyeste fra Europabanken

[30.09.19] EU presenterer sin handlingsplan for hvordan byer kan gå over til et grønnere energisystem.
[27.09.19] De globale utslippene vil nå en topp i 2025 ifølge DNV GL, men det grønne skiftet går for tregt dersom man skal begrense den globale opppvarmingen til 1,5°C.
[26.09.19] StethoMe har mål om å digitalisere stetoskopet for å minimere unødvendige legebesøk.
[25.09.19] Rapporten peker på at det finnes overveldende bevis på at klimaendringer fører til dype konsekvenser for økosystemer og mennesker
[24.09.19] En generator kombinert med en databøye sørger for jevn strømforsyning til akvakulturanlegg.
[23.09.19] EUs Urban Agenda tilrettelegger for digitalisering i byer.
[20.09.19] Det nederlandske selskapet Vitens tester neste generasjons vannforsyning.
[19.09.19] Systemer og mobilapplikasjoner som samler inn og analyserer data vil kunne vil forbedre tungtransport og gjennomreiser, og hindre kødannelser i hele Europa.
[18.09.19] Nye teknologier og verktøy skal forbedrede prosedyrer, logistikk og vedlikehold av offshore vindmøller.