Nyeste fra Europabanken

[27.06.18] Walk it! er en app som oppfordrer eldre turgåere til å dele sin interesse for turgåing og utforsking av nye ruter
[27.06.18] En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor miljøfeltet.
[26.06.18] LAKHSMI er et Horisont 2020-prosjekt som ved hjelp av hydrodynamikk sensorteknologi vil muliggjøre storskala avbildning av havbunnen.
[22.06.18] Forskerene bak det avsluttede EU-prosjektet SenseOCEAN har utviklet en ny metode for havovervåkning.
[22.06.18] En programvare basert på kunstig virkelighet som bringer tilbake minner for mennesker med demens.
[21.06.18] DEMETO er et Horisont 2020-prosjekt som har som mål å utvikle en ny måte å resirkulere plast på.
[20.06.18] «Tecla» lar brukeren samkoble teknologiske enheter i hjemmet gjennom én enkel styringsenhet.
[19.06.18] ADEPT har skapt et virtuelt utvilkingsmiljø for e-propulsjonssystemer og lært opp og etablert et multidisiplinært forskningsnettverk.
[19.06.18] Ved hjelp av kunstig virkelighet (VR), vil SyncVR gi eldre mennesker spennende opplevelser og på denne måten motvirke ensomhet.