Nyeste fra Europabanken

[19.09.17] Hva har CERNs partikkelfysikk til felles med supermarkeders varebeholdning, og hvordan kan kunnskapen utviklet i vitenskapen brukes til å motarbeide matsvinn?
[19.09.17] Statoil utvikler et prosjekt for å transportere og lagre CO2-utslipp under havet. Norge leder an i karbonfangst og lagring.
[19.09.17] ENTSO-E, det Europeiske samarbeidsnettverket for strømoperatører, har publisert et veikart for forskning og utvikling innenfor feltet transmission systems,…
[19.09.17] Prosjektet Plascarb har utviklet en teknologi som kan transformere matavfall til grafittkarbon og fornybar hydrogen.
[19.09.17] Roboter som gir spesialister øyne og hender langt unna kontoret kan være noe av framtiden for Europas helsevesen.
[18.09.17] Hvordan gjøre gamle bygg energieffektive på en effektiv måte? Prosjekt utviklet digitalt verktøy for å se på distrikter helhetlig.
[18.09.17] Hvordan kan man enkelt velge ut, simulere og sammenligne alternative lavkarbon og økonomisk bærekraftige scenarioer for oppvarming og nedkjøling?
[18.09.17] Ny studie viser at det lekker urovekkende mye metangass fra stengte oljebrønner. Storbritannia skal rydde opp for i Nordsjøen for 60 milliarder pund.
[18.09.17] ENTSO-E jobber nå med en ‘App Store’ for Smart Grids. Hvordan kan dette forhindre tap av fornybar energi på strømnettene?