Nyeste fra Europabanken

[08.12.16] I juni vedtok Europakommisjonen en New Skills Agenda for Europe. På et rådsmøte i november ble ekstremisme satt på agendaen. 
[07.12.16] Årets Education and Training Monitor adresser migrasjon, demografi og nøkkelkompetanser utdanning skal bidra til å utvikle.
[06.12.16] Det overordnede prosjektmålet er å legge til rette for tiltak på regionalt nivå for integrering av transportmønstre og nettverk i Østersjøregionen
[06.12.16] MarGen var et forprosjekt med mål om å utvikle felles nordisk kunnskap, samt utforme en prosjektplan for et marin genomisk samarbeidsprosjekt
[05.12.16] Arbeidet mot et internett med bedre tjenester, høyere intelligens, og større grad av brukerinvolvering og deltakelse, startet høsten 2016.
[05.12.16] Viden til Vækst springer ut av prosjektet SkanKomp, som har arbeidet med kompetanseutvikling av arbeidskraften.
[05.12.16] FIRST MOTION-prosjektet jobbet for å forbedre og tilrettelegge for forretningsmiljøet i Østersjøregionen.
[05.12.16] Prosjektet Medi@TIC har hatt som mål å styrke konkurransekraften til audiovisuell næring.
[05.12.16] IKON-prosjektet har hatt til formål å styrke besøksnæringen i ØKS-regionen, øke kompetansen og bryte ned grensehindringer.