Nyeste fra Europabanken

[02.11.16] Selskapet har utviklet en markedsløsning som ikke bare skal effektivisere og rimeligjøre godstransport, men også beskytte mijøet.
[02.11.16] Til tross for kommunens begrensede budsjett er mer enn 75 % av energibehovet oppfylt gjennom lokale ressurser.
[02.11.16] Blue Move for a Green Economy-prosjektet skal fremme økt bruk av hydrogen som erstatning for fossilt brennstoff. 
[31.10.16] Selvkjørende busser har kommet for å bli – mange europeiske byer innfører de nye teknologiene for å løse lokale transportutfordringer.
[31.10.16] Neste generasjons teknologi er på full fart inn i norsk havproduksjon.
[29.10.16] CityMobil2 fjerner usikkerheten som i dag hindrer anskaffelse og implementering av autonome kjøresystemer.
[28.10.16] Biowave-teknologien er et integrert mikrobølge-system for effektiv produksjon av biogass fra anaerob nedbrytning av grisemøkk for å skape et bærekraftig…
[28.10.16] Gjennom en felles innsats skal dette prosjektet forhindre forsøpling av hav og kyster i Norge, Sverige og Danmark.
[28.10.16] Formål med BIOFOREVER er å demonstrere muligheten for å konvertere lignocellulose (LC) materialer som tre, til kjemiske byggesteiner og produkter med høy…