Nyeste fra Europabanken

[18.10.16] Copenhagen Cleantech Cluster er fremragende innen smart vekst og utvikling av bærekraftig økonomi.
[17.10.16] ReTAPP-prosjektet skal produsere trebasert fruktose for produksjon av plastflasker og plastemballasje. En bærekraftig og 100% fornybar løsning.
[17.10.16] Gjennom et forskningsprosjekt har svenske forskere bidratt til mer effektive måter å håndtere måltider i eldreomsorgen på.
[17.10.16] Som en arbeidspakke har Horisont 2020-prosjektet ZERO-PLUS publisert en markedsanalyse av nåværende trender innen bygging av energieffektive bygninger.  
[17.10.16] MERIKA-prosjektet skal gjøre North Highland College UHI om til et referansepunkt for forskning og innovasjon for hele Europa på marin energi.  
[17.10.16] Follow the Vikings-prosjektet skal skape et nettverk av partnere for å utvide og utvikle publikummet innen vikingturisme i Europa.
[17.10.16] Hovedmålet til Waste4Think-prosjektet er å fremme overgang fra dagens avfallshåndtering til sirkulærøkonomi.
[16.10.16] CHIC-prosjektet er et verdifullt siste steg mot full kommersialisering av hydrogendrevne busser i europeiske byer. 
[14.10.16] YouthCult-prosjektet skal studere hva unge mennesker får igjen av reising og utvekslingsopphold - i en verden av kulturelt mangfold og globalisering.