Nyeste fra Europabanken

[17.09.19] Mellom 2004 og 2014 økte det årlige matsvinnet fra husholdninger fra 15 til 30 tonn, samtidig som bruken av plastemballasje doblet seg.
[16.09.19] Den britiske regjeringen har laget en langtidsstrategi som skal sikre fremtidig verdiskaping og sysselsetting i den maritime sektoren
[13.09.19] Nytt prosjekt introduserer spill i undervisningen, der lærerne tar del i spillutviklingen.
[12.09.19] RePack produserer transportposer laget av gjenvunnet plast.
[11.09.19] Demonstrerer neste generasjons bølgekraftenhet.
[09.09.19] Zero Waste Europe har laget en liste med tiltak som skal sikre en effektiv implementering av plastdirektivet på nasjonalt nivå.
[06.09.19] Med subsidiekutt kan land bruke mer penger på investeringer i ren energi. Det vil gi mange økonomiske, sosiale og miljømessige fordeler.
[05.09.19] Banebrytende prototype for flytende tidevannskraftverk kan snart generere strøm til nasjonalt strømnettverk.
[04.09.19] En ny teknologi skal redusere miljøpåvirkningen av produksjon av aluminium, silika og kalsiumkarbonat ved å bruke alternative mineralressurser.