Nyeste fra Europabanken

[02.12.19] De fleste europeiske land har innført tiltak og reguleringer, og stadig flere bedrifter tar i bruk sirkulære forretningsmodeller.
[29.11.19] SECURECHAIN utvikler en ressurseffektiv og bærekraftig verdikjede for bioenergi.
[28.11.19] Det må bygges ut 450 GW havvind innen 2050 dersom man skal nå målet om klimanøytralitet. Ifølge Wind Europe er det et realistisk mål, men det vil kreve enorme…
[27.11.19] Resirkulering av boligblokker vil bidra til mer bærekraftig og ressurseffektiv utbygging.
[26.11.19] SCALIBUR utvikler og demonstrerer innovative løsninger for å omdanne bioavfall og avløpsslam til nye produkter.
[25.11.19] Forbedringer i infrastrukturen, som tilgang på landstrøm og miljøvennlig oppvarming av terminalbygg, skal bidra til mer miljøvennlige havner
[22.11.19] Heiliogen arbeider med å omgjøre ren energi fra sollys til drivstoff som potensielt kan erstatte fossilt brensel.
[20.11.19] Urban Agenda-partnerskapet arbeider for at europeiske byer skal øke satsingen på sirkulær økonomi.
[19.11.19] Go LNG ønsker å øke tilgjengeligheten til og bruken av flytende naturgass (LNG) i maritim virksomhet