Nyeste fra Europabanken

[07.05.19] Det har blitt gjort irreversibel skade på klodens miljøtilstand, men det finnes heldigvis gode, bærekraftige løsninger for utfordringene vi står overfor.
[06.05.19] Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
[03.05.19] 10 viktige trender som påvirker og endrer energimarkedene, politiske rammer og samfunn som vil avgjøre om Europa kan oppnå klimanøytralitet innen 2050.
[02.05.19] Ammoniakkproduksjon, stålproduksjon og oljeraffinering kan redusere klimagassutslippene betraktelig ved å gå over til fornybar hydrogen.
[30.04.19] Rammeverket følger utviklingen av den sirkulære økonomien i EU.
[29.04.19] Den mobile resirkuleringsteknologien gjenvinner kunstgressbaner.
[26.04.19] EU vil stå overfor mange utfordringer i møtet med fremtidens økonomiske og sosiale trender, men er godt posisjonert for å finne løsninger på problemene.
[25.04.19] EU kan styrke konkurranseevnen, redusere klimagassutslippene og øke sysselsettingen ved å gå over til en sirkulær økonomi.
[24.04.19] Et nytt avfallshåndteringssystem for grovavfall skal sikre økt gjenbruk og materialgjenvinning. Målet er å redusere deponert grovavfall i EU med 50 %.