Nyeste fra Europabanken

[26.06.17] Marine pattedyr og sjøfugl fortsetter å bruke området rundt operative vind-, bølge- og tidevannskraftverk viser ny studie.
[23.06.17] Energilagringssystemet ASES- Active Solar Energy Storage - innebærer å ivareta, lagre og gjenvinne solenergi i bygninger. 
[23.06.17] FAirWAY-prosjektet skal identifisere og videreutvikle innovative tiltak og styringsmetoder som øker bærekraftig utvikling i landbruket.
[22.06.17] Gent skal bli en klimanøytral by innen 2050. To år etter at den ambisiøse planen ble lansert, kan byen se tilbake på slående resultater.
[22.06.17] STOP-IT-prosjektet skal sikre kritisk vanninfrastruktur og levere en overførbar programvareplattform som beskytter mot fysiske og cyber-fysiske trusler. 
[22.06.17] 2017-versjonen av BP Statistical Review of World Energy viser langsiktige endringer i energimarkedet.
[20.06.17] I en ny studie publisert av Europakommisjonen, blir den beste grenseoverskridende samarbeidspraksis for maritim arealplanlegging lagt frem. 
[20.06.17] Store lasteskip står for 80% av shippingindustriens CO2-utslipp, samtidig er de industriens mest effektive skip.
[20.06.17] I Blueprint 2050 - the maritime world beyond the horizon, tar nederlandske NISS et blikk mot den maritime industrien i 2050.