Nyeste fra Europabanken

[11.08.17] Storbrittania følger Frankrikes forpliktelse til å ta forurensende kjøretøy av veien grunnet effekten den dårlige luftkvaliteten har på folks helse.
[11.08.17] Hva skal vi gjøre med alle litium-ion-batteriene når de er brukt opp?
[11.08.17] København og Amsterdam er blant verdens ledende sykkelbyer. Det er takket være sykkelveier, trafikksikkerhet og at det er enkelt og raskt. 
[11.08.17] EcoINSIDE er et interreg-prosjekt for samarbeid om bærekraftige avfallsløsninger.
[10.08.17] ecoINSIDE ska bidra till grønn vekst ved å stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid.
[25.07.17] Gjennom den digitale transformasjonen og har pedagogisk teknologi hatt en enorm vekst. 
[25.07.17] Landbaserte vindmølleparker kan bygges til samme pris som nye gasskraftverk og levere strøm til halve prisen av det kjernekraftverk gjør.
[25.07.17] Den internasjonale handelen av plastavfall har økt betydelig de siste årene. Eksport og import av avfallshåndtering har gått stort sett uutforsket.
[25.07.17] Rundt 88 millioner tonn mat blir årlig kastet i EU med en kostnad beregnet til 143 milliarder euro.