Nyeste fra Europabanken

[03.05.17] Europakommisjonen har besluttet å støtte utviklingen av autonome kjøretøy i form av finansiering, regulatoriske endringer og grenseoverskridende avtaler.
[03.05.17] Skoler burde jobbe mindre med fag og mer med problemløsing, konkluderer Royal Academy of Engineering i en ny rapport.
[26.04.17] TeSLA-prosjektet skal utstyre utdanningsinstitusjoner med et e-vurderingssystem for å forbedre tilliten mellom studenter, lærere og institusjoner. 
[26.04.17] Løsningen på fremtidens kompetansebehov kan være Short Learning Programme, mener presidenten i EADTU, Anja Oskamp.
[25.04.17] U4IoT-prosjektet skal kjøre IoT-piloter i stor skala for å engasjere sluttbrukere og borgere - dette mener konsortiet er avgjørende for suksessen til IoT. 
[25.04.17] iSCAPE-prosjektet skal skape bærekraftige luftforurensningsstrategier, politiske tiltak og atferdsendringer.
[24.04.17] En ny studie foreslår et scenario hvor 50% av Europas asfalt består av resirkulerte materialer.
[21.04.17] I et verdensomspennende samarbeid skal SynchroniCity skape et globalt, digitalt marked for Tingenes internett (IoT) og Smarte byer. 
[21.04.17] SET-Nav-prosjektet skal støtte strategiske beslutningsprosesser for å styrke innovasjonsnivået mot et rent, sikkert og effektivt energisystem.