Nyeste fra Europabanken

[22.11.17] Non-potable reuse (NPR) kan bli en viktig faktor for å løse utfordringer tilknyttet vannforsyninger i urbane strøk.
[21.11.17] CO2RE skal kartlegge ulike metoder for hvordan regioner og/eller kommuner kan gå fram for å redusere sine utslipp av drivhusgasser og skape økt bærekraftig…
[20.11.17] Gjennom analyse av 280 små og mellomstore bedrifter i Europa har forskere funnet enkle og effektive tiltak for å øke energieffektiviteten i bedriftene.
[20.11.17] EXCITE-prosjektet skal fremskynde utviklingen av unge kunstnere og musikkbedrifter.
[16.11.17] Sunnere fisk og mindre forurensing med oppdrettsanlegg i åpent hav.
[15.11.17] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) har jobbet tett med ulike produsentorganisasjoner i Afrika, Karibien, og Stillehavsregionen for…
[15.11.17] Europakommisjonen har publisert en artikkel hvor de viser til hvordan smartere bruk av gjenvunnet vann kan spare energi og redusere drivhusgasser.
[15.11.17] Hva er potensialet for blå vekst i landene i Østersjøregionen? Denne studien har sett på potensialet i hvert enkelt Østersjø-land.
[15.11.17] Forskere har funnet ut at nye måter å håndtere matavfall fra butikker på kan begrense negative påvirkninger på miljøet.