Nyeste fra Europabanken

[18.09.17] European Marine Energy Center (EMEC) har produsert hydrogengass ved hjelp av elektrisitet generert fra tidevannsenergi.
[15.09.17] Det er stort potensiale for blå vekst i Østersjø-regionen. Hvordan kan regionen best implementere den vedtatte blå vekst agendaen?
[08.09.17] Arbeidsmarkedet vil i økende grad etterspørre utdanning og kompetanse. Hva da med de ufaglærte og deres tilknytning til arbeidsmarkedet?
[05.09.17] Hvordan kan vi sørge for at mest mulig solenergi blir brukt?
[05.09.17] Hvordan kan man promotere sosial bærekraft i europeiske storbyers sentrumsnære nabolag? Dette har Compactability-prosjektet forsøkt å besvare.
[04.09.17] Forskere ved et universitet i Belgia har utviklet roboter med en funksjon litt utenom det vanlige - evnen til å reparere seg selv. 
[01.09.17] Miljødebatten drar i retning av økt fokus på elektriske biler og utfasing av dieselbiler i Tyskland.
[28.08.17] En tidligere Royal Navy har brukt sin militære kunnskap til å utvikle en ny "grønn" bilenhet for å kutte bilistens skadelige utslipp.
[23.08.17] Det EU-finansierte ESTORAGE-prosjektet jobber for å bedre kunne integrere fornybar energi.