Nyeste fra Europabanken

[22.09.16] Prosjektet skal utvikle og levere nettskybaserte verktøy for å støtte forskning og forvaltning av marine ressurser.
[22.09.16] Prosjektet utvikler kommunikasjonsprodukter som øker bevisstheten og ansvaret for havets økosystemer.
[21.09.16] ECOPOTENTIAL utvikler et enhetlig rammeverk for økosystemstudier og forvaltning av verneområder.
[21.09.16] Groningen Seaports, Eemshaven, har utviklet seg til å bli et energiknutepunkt i nordvestre Europa og en ideell lokasjon for grønne datasentre. 
[21.09.16] DNV GL er aktuell med rapporten "Technology Outlook" som gir innblikk i fremtredende teknologiske nyskapinger og markedstrender.
[21.09.16] Prosjektet ROAD planlegger å fange 1.1 millioner tonn CO2 hvert år og lagre det i et gassreservoar under Nordsjøen. 
[21.09.16] Prosessen med å tvinge virksomheter til å kaste mindre mat har skutt fart etter Frankrikes matsvinn-forbud.
[21.09.16] Hovedstaden i Catalonia har vedtatt en radikal strategi for å begrense trafikken til kun et fåtall større veier, dette vil drastisk redusere luftforurensing. 
[20.09.16] Europakommisjonen organiserte i juni 2016 en workshop om strategisk Blå Vekst samarbeid i Nordsjø-regionen for å identifisere behov og prioriteter for…