Nyeste fra Europabanken

[31.10.16] Neste generasjons teknologi er på full fart inn i norsk havproduksjon.
[29.10.16] CityMobil2 fjerner usikkerheten som i dag hindrer anskaffelse og implementering av autonome kjøresystemer.
[28.10.16] Biowave-teknologien er et integrert mikrobølge-system for effektiv produksjon av biogass fra anaerob nedbrytning av grisemøkk for å skape et bærekraftig…
[28.10.16] Gjennom en felles innsats skal dette prosjektet forhindre forsøpling av hav og kyster i Norge, Sverige og Danmark.
[28.10.16] Formål med BIOFOREVER er å demonstrere muligheten for å konvertere lignocellulose (LC) materialer som tre, til kjemiske byggesteiner og produkter med høy…
[28.10.16] Gjennom et felles grunnlag å vurdere kompetanse på, skal prosjektet Yggdrasil gjøre det lettere for arbeidssøkere å vise hva de kan. 
[27.10.16] PROMOTioN skal frigjøre Europas offshore-ressurser ved å utvikle nettverksinfrastruktur som kan koble offshore vindparker til energinett i ulike land.
[27.10.16] Flaggskip-prosjektet Exilva handler om oppskalering av Borregaards MFC-prosess fra eksisterende pilotanlegg, 50-70 tonn i året, til storskala, 1000 tonn i…
[27.10.16] Planleggingen verdens største offshore vindmøllepark utenfor Yorkshire har fått startsignal fra regjeringen i Storbritannia og vil bestå av 300 vindturbiner.