Nyeste fra Europabanken

[31.01.19] Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
[29.01.19] Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
[28.01.19] ECOCHAMPS er et nylig avsluttet Horisont 2020-finansiert prosjekt som skal løfte opp hybridbiler og gjøre Europeiske produsenter av kommersielle kjøretøy mer…
[25.01.19] Rapporten «A New World: The Geopolitics of the Energy Transformation» analyserer de geopolitiske endringene som følge av fornybar energi.
[21.01.19] Workshop om strategisk samarbeid innen Blå Vekst i Nordsjøregionen.
[16.01.19] Implementering av disruptive teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring vil kreve økt fokus på endringsledelse blant HR-ledere i olje og gass-…
[15.01.19] Cognizant har i 2018 som i 2017 gitt ut en rapport hvor de presenterer 21 nye jobber, i en fremtid preget av teknologioptimisme og fremtidsfrykt.
[14.01.19] Antallet sysselsatte innen fornybar energi har fortsatt å øke siden 2012.
[11.01.19] Har demonstrert bruk av Na-ionbatteri til bruk av lagring av energi som et effektivt alternativ til Li-ionbatterier.