Nyeste fra Europabanken

[03.09.19] Utvikler emballasje som vil være minst 10% lettere enn de fossile alternativene, radikalt forbedre miljøavtrykket i produktlivssyklusen og sørge for 80%…
[02.09.19] Riktig energimerking skal hjelpe konsumenter med å ta energieffektive valg når de skal kjøpe hvitevarer, bil eller bolig.
[30.08.19] KI kan bidra til å akselerere overgangen til en sirkulær økonomi.
[30.08.19] Kunnskapsdeling og datautveksling skal bidra til økt effektivitet, bedre lønnsomhet og mindre miljøbelastning i havbrukssektoren.
[28.08.19] Grønn maritim næring har tredoblet omsetningen siden 2014, og det er ventet at grønne investeringer vil øke betydelig i årene som kommer.
[27.08.19] En studie viser at sjøfugl unngår vindmøllene i mye større grad enn tidligere antatt.
[26.08.19] WASP har som mål å demonstrere at vind kan erstatte fossilt brensel i moderne skipsfart.
[23.08.19] Ellen MacArthur Foundation foreslår hvordan mote-og tekstilindustrien kan bli mer bærekraftig. Nøkkelen til suksess er sirkulær økonomi.
[22.08.19] Tall fra Eurostat viser at EU har hatt en varierende, men generell fremgang.