Nyeste fra Europabanken

[01.12.17] Nordiske sykkelbyen var et tofaset prosjekt med mål om å øke sykkelbruk. Kristiansand kommune har dratt stor nytte av deltakelsen. 
[01.12.17] Prosjektet SmartH2O vil gjennom utvikling av en IKT plattform effektivisere forbruket av vår mest dyrbare ressurs: Vann.
[01.12.17] Hovedmålet til DC NOISE-prosjektet var å gjøre Nordsjø-regionen bedre forberedt på dens demografiske fremtid
[01.12.17] KASK Inkubator-prosjektet hadde som mål å akselerere veksten i norske, svenske og danske virksomheter i forskningsparker og næringshager.
[01.12.17] Det transnasjonale samarbeidet i IFP-prosjektet har fremmet nye måter og verktøy for å støtte forretningsutvikling.
[01.12.17] Prosjektet Opening Up utviklet et verktøy – statistikkportalen – som har blitt et godt brukt IKT-verktøy.
[01.12.17] Prosjektets hovedmål var å skape et innovasjonsnettverk som skal føre til en ledende rolle i utvikling og bruk av e-tjenester.
[01.12.17] Prosjektets hovedmål var å fremme og legge til rette for skift av last fra veier til havbasert multimodal transport.
[01.12.17] Prosjektet Bærekraftig Sjøkrepsfiske skal skape grunnlag for en langsiktig forvaltningsplan for sjøkreps i Kattegat og Skagerak.