Nyeste fra Europabanken

[24.10.16] AQUACROSS-prosjektet skal støtte EUs innsats for å forbedre biologisk mangfold i akvatiske økosystemer.
[24.10.16] NewBusFuet skal øke kunnskap om teknologiske løsninger for etablering av fyllestasjoner for et stort antall hydrogenbusser.
[21.10.16] Det internasjonale energibyråets (IEA) årlige rapport presenterer de viktigste indikatorene for energieffektivitet og policy-utvikling.
[21.10.16] Med nye, innovative opplæringsprogrammer skal man gjøre byggeledere på tvers av landegrenser bedre i stand til å utvikle energivennlige bygg.
[21.10.16] Byer er ikke lenger en kilde til problemer. Byer er nå i økende grad anerkjent for sine økonomiske, sosiale og miljømessige potensialer.
[21.10.16] RIBuild har som formål å gjøre historiske bygg mer energieffektive ved bruk av termisk isolasjon.
[19.10.16] Ved å benytte seg av frivillighet ønsker norske Øvre-Eiker kommune og Ujbuda i Budapest, Ungarn å øke livskvaliteten til eldre hjemmeboende.
[19.10.16] MacroFuels har som mål å produsere avansert biodrivstoff fra alger og makroalger. Målrettede biodrivstoff er blant annet etanol, butanol og biogass.  
[19.10.16] Det overordnede målet med AtlantOS er å utvikle et bærekraftig og effektivt observeringssystem for Atlanterhavet.