Nyeste fra Europabanken

[21.11.16] Prosjektet Lean Landing For Micro SMEs er designet for å få små og mellomstore bedrifter inn på det europeiske markedet. 
[21.11.16] COBEN-prosjektet skal støtte overgangen til fornybar energi ved å forskyve verdikjeden fra sentraliserte verktøy til samfunnseide bedrifter. 
[18.11.16] En spasertur gjennom den historiske byen Bath tilfredsstiller de av oss som er svak for rene byer. Bak kulissene står smarte søppelbøtter. 
[17.11.16] EMPOWER-prosjektet skal utvikle et nytt energimarked i Europa der forbrukerne kan kjøpe og selge lokalprodusert energi fra desentraliserte…
[17.11.16] SHARE-North-prosjektet skal utvikle, implementere, fremme og vurdere deling av bil, sykkel og andre former for delt mobilitet i urbane og rurale områder.
[17.11.16] Prosjektet skal styrke grønn innovasjon, fornybar og miljøvennlig teknologi, gjennom å styrke det internasjonale samarbeidet mellom offentlig og privat sektor.
[17.11.16] Prosjektet BEGIN skal legge til rette for økt bruk av blågrønn infrastruktur som kan bidra til å håndtere oversvømmelser og ekstremvær. 
[17.11.16] MARmaED skal bidra til å forsterke Europas posisjon som en global leder innen marin vitenskap ved å lære opp den neste generasjonen av forskere.
[16.11.16] ESOTRAC-prosjektet skal forbedre evnen til tidlig diagnostisering av spiserørskreft ved å utvikle en ny type endoskop.