Nyeste fra Europabanken

[11.10.16] Ungdommer lærer om fredsbygging og hverandres bakgrunn og kultur gjennom musikk og dans.
[11.10.16] Selskapet Udvikling Danmark har løst mangelen på studentboliger i København: 45 brukte containere på betongpontonger har blitt et nytt bokonsept.
[11.10.16] Start2Act hjelper unge SMB-er og oppstartsbedrifter med å spare energi og redusere kostnader ved å innføre enkle, men resultatrike,…
[10.10.16] Vennesla videregående skole inngår et prosjekt for mobilitet for ansatte, elever og lærlinger i form av praksisarbeid.
[10.10.16] En aktiv og selvstendig alderdom, samarbeid mellom etater og lavere utgifter til helseforsikring er blant det som har gjort nederlandske Nord-Brabant til…
[10.10.16] En storskala bruk av elektriske biler på europeiske veier vil føre til betydelig lavere klimagassutslipp og lavere nivåer av luftforurensende stoffer. 
[10.10.16] JERICO-NEXT har som mål å tilby driftstjenester for kontinuerlig og bærekraftig levering av høy kvalitet miljødata og informasjon om produkter knyttet til…
[06.10.16] SponGES-prosjektet skal utvikle en integrert økosystembasert tilnærming for vern og bærekraftig nytte av sårbare svamp-økosystemer i Nord-Atlanteren.
[04.10.16] Ageing Well in Wales-programmet skal bidra til eldre- og demensvennlige samfunn i bygder og byer over hele Wales.