Nyeste fra Europabanken

[29.09.16] EURegio Barrierefrei utvikler nettside for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den skal fungere som en plattform for informasjon og vurdering av…
[28.09.16] Ved hjelp av elektroniske systemer og tilrettelagte aktiviteter øker Andalusia i Spania livskvaliteten til sine eldre innbyggere.
[28.09.16] DiscardLess-prosjektet skal bidra med kunnskap, verktøy og teknologier for å eliminere tilbakekasting av fisk som er økonomisk uinteressante eller mindre enn…
[28.09.16] Kringsjå skole har inngått et strategisk partnerskap som skal fokusere på prosjektbasert læring.
[28.09.16] Teknologiutvikling, etterspørsel, geopolitisk usikkerhet og regionale konflikter truer evnen til å finne effektive løsninger på felles utfordringer. 
[28.09.16] CityVerve-programmet bringer sammen de smarteste personer og organisasjoner for å bygge innbyggersentrerte Internet of Things (IoT) applikasjoner ,som tar mål…
[28.09.16] Nord-Nederland er en trestjernes, europeisk referanseregion i EIP-AHA basert på innovative helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende eldre.
[28.09.16] 27 partnere fra ulike land med totalt 78 verktøy går sammen for å utvikle ny teknologi som skal effektivisere og optimalisere krisehåndtering utenfor Europa. 
[27.09.16] Ingen skal være etterlatt i 2030, det er FN-rapporten Global Sustainable Developments hovedbudskap.