Nyeste fra Europabanken

[18.10.16] Hovedformålet til Bio-centre er å bevare og opprettholde verdien av produkter og ressurser og minimere avfall og ikke-fornybare ressurser.
[18.10.16] Ved hjelp av datasystemer og innovative løsninger sørger Sør-Danmark for at pasienten alltid er i sentrum.
[18.10.16] Rapporten Havteknologi dokumenterer betydelig potensial på tvers av blå næringer, både i form av eksisterende løsninger og fremtidige utviklingsbehov. 
[18.10.16] REMOSIS-prosjektet skal utvikle, produsere og distribuere overvåkningsfeller for mygg for å adressere problemet med smittebærende mygg.
[18.10.16] Copenhagen Cleantech Cluster er fremragende innen smart vekst og utvikling av bærekraftig økonomi.
[17.10.16] ReTAPP-prosjektet skal produsere trebasert fruktose for produksjon av plastflasker og plastemballasje. En bærekraftig og 100% fornybar løsning.
[17.10.16] Gjennom et forskningsprosjekt har svenske forskere bidratt til mer effektive måter å håndtere måltider i eldreomsorgen på.
[17.10.16] Som en arbeidspakke har Horisont 2020-prosjektet ZERO-PLUS publisert en markedsanalyse av nåværende trender innen bygging av energieffektive bygninger.  
[17.10.16] MERIKA-prosjektet skal gjøre North Highland College UHI om til et referansepunkt for forskning og innovasjon for hele Europa på marin energi.