Nyeste fra Europabanken

[17.10.16] Follow the Vikings-prosjektet skal skape et nettverk av partnere for å utvide og utvikle publikummet innen vikingturisme i Europa.
[17.10.16] Hovedmålet til Waste4Think-prosjektet er å fremme overgang fra dagens avfallshåndtering til sirkulærøkonomi.
[16.10.16] CHIC-prosjektet er et verdifullt siste steg mot full kommersialisering av hydrogendrevne busser i europeiske byer. 
[14.10.16] YouthCult-prosjektet skal studere hva unge mennesker får igjen av reising og utvekslingsopphold - i en verden av kulturelt mangfold og globalisering. 
[14.10.16] Afrikas store sjø- og havressurser er nøkkelen til fremtidens velstand og bærekraftig utvikling av kontinentet - hvis det brukes riktig. 
[14.10.16] PrimeFish-prosjektet har som mål å bedre den økonomiske bærekraften i europeisk fiskeri- og akvakultursektor.
[14.10.16] UrBAN-WASTE-prosjektet skal utvikle strategier som skal redusere mengden kommunal avfallsproduksjon og støtte gjenbruk, resirkulering, innsamling og…
[14.10.16] SeaChange jobber for en grunnleggende holdningsendring hos mennesker i deres forhold til havet.
[13.10.16] SilhouetteOfSeaweed-prosjektet skal bidra til forbrukersikkerhet ved å overkomme utfordringer knyttet til måling av gift i tang.