Nyeste fra Europabanken

[13.10.16] Det franske selskapet New Wind har utviklet treformede vindturbiner som nå skal de installeres på Place de la Concorde i Paris. 
[13.10.16] NexOS utvikler nye kostnadseffektive, multifunksjonelle sensorsystemer som kan operere fra mobile eller faste havobservasjonsplattformer.
[12.10.16] OceanOne, en to-arms undervannsrobot med kunstig berøringssans, tillater menneskelige piloter en enestående evne til å utforske havdypet på en naturtro måte.
[12.10.16] ZERO-PLUS-prosjektet skal i sitt fireårige omfang sikre at innovative løsninger for energieffektivitet vil bli utviklet og at markedet oppdateres. 
[12.10.16] Den islandske hovedstaden planlegger å redusere sine klimagassutslipp til null innen 2040 ved å reversere byspredning og fremme gange, sykling og…
[12.10.16] En felles offentlig anskaffelsesstrategi som baserer seg på bærekraftighet skal gjøre fremtiden bedre for både miljø og pasienter innenfor omsorgssektoren.
[12.10.16] Forskere ved VTT Technical Research Centre i Finland har utviklet en prototype av et tre som høster solenergi fra omgivelsene - både inne og ute
[12.10.16] Prosjektet skal utvikle gode eksempler på hvordan naturressurser og biologisk kulturarv kan brukes som ressurs for bærekraftig verdiskaping. 
[11.10.16] Triangulum er et av EUs såkalte Lighthouse Projects innen smarte byer og lokalsamfunn, og skal demonstrere, formidle, og replikere løsninger og rammeverk for…