Aktører

Danmark
Bornholms Energi & Forsyning eies av Bornholms Regionskommune og leverer strøm, vann og varme, samt at de håndterer spillvann. 
Frankrike
Det internasjonale energibyrået (IEA) er en internasjonal organisasjon som jobber for å produsere informasjon og statistikk om det internasjonale oljemarkedet og andre energityper.
Belgia

Den europeiske biomasseforeningen (AEBIOM) er en europeisk fagforening for nasjonale biomasseforeninger og bioenergiselskaper som er aktive i Europa. AEBIOM ble grunnlagt i 1990 og har som mål å fremme produksjon og anvendelse av biomasse i Europa.

Nederland
Maritime Research Institute Netherlands, det nederlandske havforskningsinstituttet, er et av verdens beste institutter for hydrodynamisk forskning og maritim teknologi.
Nederland
Dutch Marine Energy Centre samler den nederlandske, marine energisektoren, og vektlegger temaer som bølgekraft, tidevannsenergi og termisk energikonvertering.  
Finland
VTT Technical Research Centre of Finland er et ledende forsknings- og teknologiselskap i Norden.
Midt-Norge, Norge
NTNU AMOS skal bli et verdensledende senter for autonome operasjoner og kontrollsystemer.
Danmark
Aarhus Universitet har gjennomgått en rivende utvikling og er i dag et landsdekkende universitet med bred nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft på tvers av hele forskningsspekteret.
Østerrike
Det tekniske universitetet i Wien oppnår høy nasjonal og internasjonal anerkjennelse både i undervisnings- og forskningsøyemed, og er en høyt respektert partner for innovasjonsorienterte bedrifter.