Aktører

Malmø

Resilient Regions Association er et nettverk for virksomheter, akademia, kommuner og regioner hvor man kan komme sammen for å løse regionale utfordringer og finne muligheter.

Organisasjonen sier selv at de ser på byer og regioner som steder for ulike typer flyt. Hvis byen skal fungere og være attraktiv, må denne flyten fungere i hverdagen, selv når byen er utsatt for påkjenninger som regn, hetebølger, stormer, sykdom eller andre påkjenninger.

Brussel
ENTSO-E er en pan-europeisk organisasjon for stømnettverksoperatører og representerer 43 TSOs (Transmission System Operators) fra 36 Europeiske land, blant annet norske Statnett.
Ungarn
Geonardo er et innovasjons- og teknologiselskap som spesialiserer seg i fagfeltene energi, miljø og bærekraftig utvikling. Selskapet tilbyr forskning, kartlegging, innovasjon og konsulenttjenester.
Norge, Vest-Norge
Offshore Simulator Centre AS (OSC) tilbyr offshoresimulatorer og opplæringskonsepter som skal øke sikkerheten for personell involvert i krevende offshore-operasjoner.
Osloregionen
Thema jobber med spørsmål knyttet til «det grønne skiftet» i energi- og transportsektoren.
Luxembourg
Alzheimer Europe er en ikke-statlig organisasjon (NGO) som skal øke bevissthet om alle former for demens.
EU
AAL-programmet skal skape bedre livskvalitet for eldre og styrke de internasjonale mulighetene innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
EU
ERTRAC er  støttet av EU-kommisjonen. Deres formål er å gi en strategisk visjon for trafikkforskning og innovasjon i Europa.
Danmark
INNOVATION i Aarhus er en ny måte å løse velferdsoppgaverne på i Aarhus Kommune.