Aktører

Osloregionen
Thema jobber med spørsmål knyttet til «det grønne skiftet» i energi- og transportsektoren.
Luxembourg
Alzheimer Europe er en ikke-statlig organisasjon (NGO) som skal øke bevissthet om alle former for demens.
EU
AAL-programmet skal skape bedre livskvalitet for eldre og styrke de internasjonale mulighetene innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
EU
ERTRAC er  støttet av EU-kommisjonen. Deres formål er å gi en strategisk visjon for trafikkforskning og innovasjon i Europa.
Danmark
INNOVATION i Aarhus er en ny måte å løse velferdsoppgaverne på i Aarhus Kommune. 
Danmark
UNLEASH er et globalt innovasjonslaboratorium som samler mennesker fra hele verden for å omdanne personlig innsikt i hundrevis av ideer, og bygge varige globale nettverk rundt de bærekraftige utviklingsmålene.
Danmark
State of Green er et offentlig-privat partnerskap med følgende sektorer: bioenergi, klimatilpasninger, energieffektivitet, miljø og ressurser, varme og kjøling, smart energi, solenergi og andre fornybare kilder, bærekraftig transport og vindenergi.
Finland
Det finske miljøinstituttet (SYKE) gjennomfører langsiktig overvåking av miljøtilstanden og tilhørende trender for å bygge et bærekraftig samfunn.
Tyskland
The City of Hamburg (SRH) er Hamburg største tjenesteleverandør innen avfallshåndtering.