Aerospace Valley

Aerospace Valley

Aerospace Valley er en fransk klynge innen luftfart, romfart og integrerte systemer med over 840 medlemmer fra industri og akademia. Klyngens hovedkvarter er geografisk plassert i Toulouse i Frankrike. Aerospace Valley har siden etableringen i 2005 vært delaktig på den europeiske scene, med mål om å skape økt grad av innovasjon for sine medlemmer. 

Ekspertiseområder
Lokalisering