BlueTech Cluster Alliance

BlueTech Cluster Alliance

Syv BlueTech klynger fra Norge, EU og Nord-Amerika lanserte I 2017 BlueTech Cluster Alliance (BTCA) for å fremme global innovasjon og økonomisk utvikling i det maritime domenet. GCE SubSea fra Norge er en av initiativtakerne.

Klyngene vil utnytte forskjeller i deres strukturer, finansieringskilder og fokusområder for å fremme bærekraftig, vitenskapsbasert hav- og vannindustri. BTCA vil fremme klynge-til-klynge og B2B-samarbeid "... gjennom arrangementer og tiltak som fremmer den blå økonomien og deler felles mål for å fremme økonomisk utvikling, innovasjon og vitenskapelig funn i det maritime området."

BTCA vil utvide medlemskap til andre BlueTech-klynger som fremmer internasjonalt tverrklyngesamarbeid.

 

Ekspertiseområder
Lokalisering