Bornholms Energi & Forsyning

Bornholms Energi & Forsyning

Bornholms Energi & Forsyning eies av Bornholms Regionskommune og leverer strøm, vann og varme, samt at de håndterer spillvann. Bornholms Energi & Forsyning jobber mot grønn omstilling på Bornholm, og er samarbeidspartner i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. Bornholm er en attraktiv test-øy, som et komplett minisamfunn med sykehus, skoler, hus, arbeidsplasser, familier og lignende. Derfor er det attraktivt å lage fullskalatester på Bornholm, hvor 60% av elektrisiteten som blir brukt, kommer fra lokal vind, sol og biomasse. Bornholms Energi & Forsyning står sentralt i dette arbeidet. 

 

Lokalisering