The Centre for Research and Technology Hellas

CERTH

The Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) ble dannet i 2000 er en av de ledende forskningssentrene i Hellas. Senteret er oppført blant  listen over topp-20 EU forskningsinstitusjoner med høyest deltakelse i konkurransedyktige forskningssprogram. CERTH forsker på mange tematiske områder, blant annet energi, miljø, industri, mekatronikk, informasjon og kommunikasjon, transport og bærekraftig mobilitet, helse, smart oppdrett, sikkerhet, samt flere tverrfaglige vitenskapelige områder.

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering
E-post