Euromarine Network

Euromarine Network logo

Euromarine er et europeisk marint vitenskapsnettverk med over 70 medlemmer. 
Nettverkets formål er å støtte identifisering og utvikling av viktige nye vitenskapelige temaer eller problemer og tilhørende metoder i marine fag, samt å fremme nye tjenester som er relevante for det marine forskningsmiljøet. Euromarine jobber også med forskningsformidling.

Lokalisering
E-post