Finnish Environment Institute

Logo

Menneskelig aktivitet truer økosystemets bærekraft over hele verden.

Det finske miljøinstituttet (SYKE) gjennomfører langsiktig overvåking av miljøtilstanden og tilhørende trender for å bygge et bærekraftig samfunn. SYKE gjør dette ved hjelp av vitenskapelige forsøk, tverrfaglige scenarier, prediktiv modellering og den nyeste kunnskapen fra mange felt.
SYKE er et tverrfaglig forsknings- og ekspertinstitutt. Vår viktigste oppgave er å løse samfunnets mest brennende spørsmål som påvirker miljøet.
Aktiviteten til SYKE foregår i syv sentre: Ferskvann, marinforskning, naturmiljø, forbruk og produksjon, miljøpolitikk, data og informasjon og laboratoriesentre.

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering