Glencore Nikkelverk AS

Nikkelverk logo

​Siden 1910 har det vært raffinert, produsert og eksportert nikkel og andre metaller fra produksjonsanleggene i Kristiansand. Nikkelverkets historie føyer seg inn i fortellingen om industrialiseringen av Norge i begynnelsen av forrige århundre – med en markert forskjell. 

Prosessteknologien som ble utviklet på Nikkelverket var forankret i det lokale miljøet. Gjennom 100 år har nikkelverket spilt en betydelig teknologisk, økonomisk, industriell og kulturell rolle i landsdelen. Deres miljø-, energi- og prosessteknologi har gjort Nikkelverket til en av de mest effektive og teknologisk avanserte raffinerier i verden. Denne utviklingen fortsetter i dag, med fokus på bærekraftig verdiskaping.

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering
E-post
Telefon
38 10 10 10
Mobil