Global Industry Alliance

Logo

Ledende redere og operatører, klassifikasjonsorganisasjoner, motor- og teknologibyggere og leverandører, leverandører av big data, og oljeselskaper har inngått en ny Global Industry Alliance (GIA) for å støtte transport og logistikknæringer med overgangen til et lavkarbonsamfunn.

GIA-partnerne vil identifisere og utvikle innovative løsninger for å løse vanlige utfordringer knyttet til opptak og implementering av energieffektivitetsteknologier og operasjonelle tiltak. Med fokus de prioriterte områdene, deriblant energieffektivitetsteknologi og operativ beste praksis, alternative brensel og digitalisering, vil alliansens aktiviteter omfatte forskning og utvikling og presentasjon av fremskritt innen teknologiutvikling.

Tretten selskaper har registrert seg for å lansere GIA, i regi av GloMEEP-prosjektet, et Global Environment Facility (GEF) - UnitedFNs Utviklingsprogram (UNDP) -International Maritime Organisation (IMO) -prosjektet som skal støtte utviklingsland i gjennomføringen av Energieffektiviseringstiltak for frakt.
De tretten medlemmene som formelt har blitt med i alliansen, er:

 1. ABB Engineering (Shanghai)
 2. DNV GL
 3. Lloyd's Register EMEA
 4. MarineTraffic
 5. MSC Mediterranean Shipping Company 
 6. Ricardo UK 
 7. Royal Caribbean Cruises 
 8. Shell International Trading and Shipping Company
 9. Silverstream Technologies
 10. Stena
 11. Total Marine Fuels
 12. Wärtsilä Corporation
 13. Winterthur Gas & Diesel
Lokalisering