IHC MTI BV

IHC MTI BV

IHC MTI  er en del av et Nederlandsk selskap som sørger for løsninger til dagens og fremtidens utfordringer innen mudring, gruvedrift og offshore. Samarbeidet med produktutvikling- og ingeniørdepartementene til IHC, universiteter, og andre innovative selskaper er nøkkelen til suksessen av IHC MTIs aktiviteter. 

De ansatte jobber både teoretisk og praktisk for å utvikle disse nye industriløsningene, som så blir godkjent ved selskapets egne test-fasiliteter. Denne kontinuerlige utviklingen forbedrer IHCs produkt- og tjenesteportefølje ytterligere, og kunnskapen som oppnås gjør det mulig for IHC MTI å tilby konsulenttjenester til sine kunder. 

Aktørtype
Lokalisering