International Energy Agency

International Energy Agency

Det internasjonale energibyrået (IEA) er en internasjonal organisasjon som jobber for å produsere informasjon og statistikk om det internasjonale oljemarkedet og andre energityper. IEA jobber også med å fremme og utvikle alternative energikilder, energipolitikk og multinasjonalt samarbeid om energiteknologi. 
Organisasjonen har 26 medlemsland og hovedkvarter i Paris i Frankrike.

Lokalisering