Marine South East

Marine South East

Marine South East er en svært vellykket maritim klynge lokalisert i Sør-England. Klyngen har aktivt deltatt i byggingen av en lokal forsyningskjede som er spesielt rettet mot det raskt voksende offshore vindmarkedet.
Marin South East har deltatt i en rekke prosjekter og deltar i samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Klyngen var svært aktiv under planleggingen og den pågående byggingen av Rampion Offshore Windfarm, hvor de introduserte små leverandører til potensielle kunder. Det ble i dette arbeidet klart at SMB-er som er involvert i energiteknologier kan spille en rolle i kostnadsreduserende strategier for større selskaper. Det ble en viktig rolle for klyngen å fungere som hjelpemiddel til identifisering og fremming av mulige synergier mellom ulike virksomheter, og tiltrekke seg investeringer fra interesserte større bedrifter lokalt og internasjonalt.

 

Lokalisering