Oil and Gas Technology Centre

Oil and Gas Technology Centre

Oil and Gas Technology Centre er lokalisert I Aberdeen, Skottland, og har som ambisjon å spille en viktig rolle for teknologiutvikling i olje- og gassektoren. Senteret er et industriledet forsknings- og utviklingssenter som blir finansiert av både regjeringene i Storbritannia og Skottland. Bakgrunnen for etableringen av senteret er ønsket om en direkte finansieringsmulighet for innovative teknologiprosjekter som kan bidra til å utnytte potensialet i Nordsjøen.  

Aktørtype
Lokalisering