Postdam Institutt for Klimaforskning

logo

PIK adresserer viktige vitenskapelige spørsmål innen globale endringer, klimapåvirkninger og bærekraftig utvikling.

Forskere fra natur- og samfunnsfagene samarbeider for å skape tverrfaglig innsikt og gi samfunnet god informasjon for beslutningstaking. De viktigste metodene er systemer og scenarier analyse, modellering, datasimulering og dataintegrasjon. Deres tre hovedtemaer er: Earth System Analysis, Klimaeffekter og sårbarheter, og Bærekraftige løsninger.

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering