Statnett

Logo

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet, men har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.

Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Oppdrag

Forsyningssikkerhet: å sikre forsyning gjennom drift, overvåkning og beredskap
Verdiskapning: å legge til rette for verdiskapning, både for kunder og samfunn
Klima: å legge til rette for realisering av Norges klimamål 

Utfordringer

Både produksjon og forbruk svinger mer enn før. Dette utfordrer kraftbalansen. For å opprettholde driftssikkerhet kreves fleksibilitet, kapasitet og velfungerende kraftmarkeder.
Strøm er en CO2-fri energibærer og utgjør bærebjelken i fremtidens klimavennlige energisystem. I 2050 skal utslippene være kuttet til et minimum- dette krever CO2-frie energibærere. Dette er en utfordring da vi samtidig ser at strøm blir tatt i bruk på stadig nye områder i samfunnet.

Ekspertiseområder
Lokalisering