Technische Universität Wien

Technische Universität Wien

Det tekniske universitetet i Wien oppnår høy nasjonal og internasjonal anerkjennelse både i undervisnings- og forskningsøyemed, og er en høyt respektert partner for innovasjonsorienterte bedrifter. TU Wien er blant de mest vellykkede tekniske universitetene i Europa og er Østerrikes største vitenskapelige og tekniske forsknings- og utdanningsinstitusjon.

Ekspertiseområder
Lokalisering