Testområde Trondheimsfjorden

Illustrasjonsbilde

Trondheimsfjorden har blitt verdens første teknologiske testfasilitet for autonome fartøyer som ferdes på, under og over vannoverflata. Initiativet kommer fra NTNU, MARINTEK, Kongsberg Seatex og Maritime Robotics og er godkjent og signert av Sjøfartsdirektoratet og Kystverket.
Testområdet er åpent for alle og skal legge til rette for kontrollert og koordinert testing av teknologier og operasjoner for autonome fartøyer. 
For mer informasjon om testområdet, planlagte aktiviteter og infrastruktur, ta kontakt med:

NTNU Havrom           Prof. Ingrid Schjølberg           ingrid.schjolberg@ntnu.no

Kongsberg Seatex     Adm.dir. Gard Ueland            gard.ueland@km.kongsberg.com

Kongsberg Seatex     Prod.sj. Erlend Vågsholm      erlend.vagsholm@km.kongsberg.com

Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS) er en viktig arena for kunnskapsutveksling relatert til autonome fartøy: http://nfas.autonomous-ship.org/ 

Aktørtype
Lokalisering