TX Logistik AG

TX Logistik

TX Logistik er en av Europas største transportører av gods på jernbane. Selskapet leverer godstransporttjenester og utvikler intermodale transportløsninger. De tilbyr også konsulenttjenester innen jernbanelogistikk. Siden Januar 2017 er selskapet eid av Mercitalia Group, et datterselskap FS Ferrovie dello Stato Italiano.

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering
E-post
Telefon
Mobil