University College London

UCL

University College London (UCL) er et av Londons ledende tverrfaglige universiteter og tilhører University of London-gruppen. UCL har over 13000 ansatte og 38000 studenter fra 150 forskjellige land. 

Forskningen ved UCL ser på de store utfordringene verden sto overfor, og som gir fordeler innenfor blant annet helse, kultur, politikk, og næringsliv. UCL har en egen tilnærming til forskning, utdanning og innovasjon, og ønsker å ytterligere inspirere både ansatte, studenter og partnere til å endre måten kunnskap skapes og deles, hvordan globale problemer løses, og hvordan verden blir forstått.

Universitetet er kjent for kritisk tenkning og utbredt innflytelse. 

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering
Telefon
Mobil