Det europeiske investeringsfondet

European Investment Fund

Det europeiske investeringsfondet (European Investment Fund) er eid av Den europeiske investeringsbanken, den europeiske union representert av Europakommisjonen og et vidt spekter av private og offentlige banker og finansieringsinstitusjoner.

Investeringsfondet spesialiserer seg på å levere risikofinansiering til nytte for små og mellomstore bedrifter i Europa. Dette gjør de ved å utvikle og tilby målrettede finansielle løsninger til mellomledd, som igjen forbedrer små og mellomstore bedrifters tilgang til finansiering. Det europeiske investeringsfondet har to hovedmålsettinger som er lovfestede: de skal fremme EUs målsettinger, særlig innen entreprenørskap, vekst, innovasjon, forskning og utvikling, sysselsetting og regional utvikling. Fondet skal også generere en passende avkastning for sine aksjonærer.

Offisielt nettsted: European Investment Fund