Nyeste fra Europabanken

[18.12.18] Prosjektet inngår i Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak, og skal samarbeide om å skape en fungerende organisasjon og struktur for bedre håndtering…
[18.12.18] I november 2018 lanserte Europakommisjonen, medlemslandene og forskningsmiljøet European Open Science Cloud.
[17.12.18] Prosjektet har forsket på en teknikk som skal blokkere ondartet protein-produksjon for å unngå at kreften formerer seg.
[14.12.18] Prosjektet er en del av løsningen som skal sørge for rene og stabile strømforsyninger i Europa.
[12.12.18] Horisont 2020-prosjektet mobiliserer e-infrastrukturer over hele verden for å skape et felles integrasjons- og styringssystem.
[11.12.18] Prosjektet skal utvide den innovative forretningsmodellen Living Labs i rurale regioner
[10.12.18] Horisont 2020-prosjektet skal redusere CO2-utslipp betraktelig og øke effektiviteten når det gjelder transport på åpent hav.
[07.12.18] Horisont 2020-prosjektet skal bruke innovative metoder for å gjøre europeiske, rurale områder konkurransedyktige og bærekraftige.
[06.12.18] Teknologiske løsninger innen integrert omsorg for mennsker med kognitiv svekkelse