Nyeste fra Europabanken

[20.03.18] CEDEFOP har gitt ut sin sjette nasjonal kvalifikasjonsrammeverk rapport.
[20.03.18] DLEARN har forsket på digitalisering av læring i EU og gitt ut en rapport over funnene deres.
[20.03.18] SENSIndoor er et EU finansiert prosjekt som gjennom nanoteknologi har bidratt til å utvikle sensorer som kontrollerer luftkvaliteten.
[20.03.18] Et EU prosjekt som videreutvikler bruk av sosial og emosjonell læring for å promotere helse og velvære hos barn og ungdom.
[08.03.18] Ifølge rapporten "Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatisation" er det 835 tilfeller hvor lokale og regionale…
[06.03.18] Hvordan kan bykultur bekjempe globale folkehelsetrusler som fedme og depresjon?
[05.03.18] Formålet med dette prosjektet er å sammenligne stamcelle-behandling med tradisjonell beintransplantasjon, for å se om førstnevnte er bedre enn dagens…
[27.02.18] EU gav i januar ut ny plaststrategi, og nå er det store spørsmålet hvordan den skal følges opp.
[20.02.18] IDREEM er et europeisk forskningsprosjekt innen FP7 som inntil 2016 jobbet med å sikre langsiktig bærekrafighet av europeisk akvakultur.