Nyeste fra Europabanken

[03.12.18] Horisont 2020-prosjektet skal bidra til teknologi som fører til at transmisjons systemoperatører blir mer fleksible og robuste.
[30.11.18] Horisont 2020-prosjektet er ledet av det danske selskapet Portchain, og skal realisere det store digitaliseringspotensialet i industrien gjennom avanserte…
[29.11.18] Rapporten utdyper hvordan EU skal skape en bærekraftig, moderne, konkurransedyktig og klimanøytral økonomi frem mot 2050.
[29.11.18] Smarte spesialiseringsstrategier og innovasjon i offentlig sektor
[28.11.18] I følge en rapport utført på oppdrag av EPHA kan ambisiøse tiltak redusere kostnadene dieselutslippene påfører samfunnet med 80%.
[26.11.18] Implementering og markedsføring av energimerking av varmeapparater
[23.11.18] Bærekraftige og smarte løsninger for byer
[21.11.18] Horisont 2020-prosjektet tilbyr forbedrede sikkerhetsløsninger som skal bane vei for europeiske maritime interesser i arktisk farvann.