Nyeste fra Europabanken

[04.04.19] Velferdsteknologiske løsninger resulterer i økt selvstendighet og bedre livskvalitet
[03.04.19] Europa må bane vei for en bærekraftig omstilling dersom en skal hindre å sette økonomisk velstand, samfunnet, og miljøet i fare.
[02.04.19] Smarte landsbyer skal bidra til å gjøre Skottland verdensledende innen digitalisering
[01.04.19] Sektorer innen blå økonomi er viktige bidragsytere til sysselsetting og verdiskaping i EU
[29.03.19] Gjennom langsiktige strategiplaner har Flandern satt seg konkrete mål for hvordan bærekraftsmålene skal implementeres i regionen
[28.03.19] iRead arbeider med å utvikle en programvareinfrastruktur som skal støtte språkopplæringen.
[27.03.19] Det EU-finansierte prosjektet Open Ocean Fish Cage har utviklet en strekkforankret betongmerd som muliggjør lakseoppdrett langt til havs
[26.03.19] Digitalisering kan spille en sentral rolle EUs overgang til en sirkulær økonomi dersom en klarer å utnytte de mulighetene som finnes
[25.03.19] Ifølge OECD ligger verdens råvarebruk an til å bli dobbelt så stort om 30 år. Det kan føre til alvorlige miljøkonsekvenser