Aktører

Spania
Teknologiske løsningssystemer innen helse
Spania
Rådgivning rettet mot mindre næringslivsaktører
Belgia
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek er en uavhengig, flamsk forskningsorganisasjon innen clean tech og bærekraftig utvikling.
Tyskland

Eberswalde University for Sustainable Development er et universitet i Tyskland. Universitet tilbyr en rekke ulike programmer, blant annet innen skogbruk, landskapsforvaltning og naturvern, økologisk landbruk, trevitenskap og teknologi, regional forvaltning og turisme. 

Italia
Universita Degli Studi di Napoli Frederico II er et av verdens eldste universiteter.
Spania
ETRA er en spansk bedriftsgruppe som arbeider med avanserte teknologier innen blant annet mobilitet og energi, og er blitt en ledende markedsleverandør.
Danmark
Det danske selskapet Portchain tar i bruk tverrfaglige løsninger som skal forbedre og forenkle de operasjonelle problemene innen shipping.
Finland

The Regional Council of Ostrobothnia er en kommunalrettslig enhet i Österbotten med 15 medlemskommuner. Enheten arbeider for balansert utvikling og økonomisk vekst i regionen. Utviklingsarbeidet finansieres både av nasjonale ressurser og EU-midler. 

Hellas
Tverrfaglig forskningssenter i Hellas