Aktører

Stockholm

City of Stockholm - City Planning Administration utvikler Stockholm, og gjør det klart for 1 million innbyggere i 2022. De ønsker å gjøre Stockholm til Nord-Europas mest attraktive by for mennesker og bedrifter som ser etter høy livskvalitet, økonomisk vekst og et levende, kunnskapsbasert miljø.

Nederland
Byen i hjertet av Nederland
Irland

EirGrid er et statlig selskap med base i Irland. Siden 2006 har EirGrid operert og utviklet det nasjonale høyspenningsnettet i Irland. EirGrid er uavhengig av ESB. Selskapet driver strømmen på nettet, mens ESB-nettverket er ansvarlig for vedlikehold, reparasjoner og konstruksjon på nettet. EirGrid bringer energi fra generasjonsstasjoner til tung industri og høyteknologiske brukere. De leverer også distribusjonsnettverket som drives av ESB Networks, som brukes av alle elkunder i Irland.

Nederland
Leverer innovative løsninger innen mudring, gruvedrift og offshore.
Storbritannia
Britisk universitet med teknologi og ledelse som sine satsingsområder.
Tyskland
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt - luftfarts- og romforskninggsenter
Norge
Et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt
Frankrike

Det franske selskapet er en statlig støttet forsknings-organisasjon, innen feltene energi, forsvar og sikkerhet. Det ble opprettet 18. oktober 1945 i Paris. 
CEA ansetter både ingeniører og forskere for å opprettholde en synergi mellom tradisjonell og teknologisk forskning. Noen av forskningsområdene inkluderer atomreaktorer, radionuklide for kurering av sykdommer, og seismikk for avdekkingen av fremtidige tsunamier.

Vest-Norge

Global Center of Expertise (GCE) NODE er en klynge av selskaper, stasjonert i Kristiansand, som leverer verdensledende teknologi, produkter og tjenester til den globale energi- og maritime industrien. Selskapet fokuserer på samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.
GCE NODE er en del av Det Norske Innovasjonsklyngeprogrammet.