Aktører

Italia

Ca’ Foscari universitetet var Italias første handelshøyskole, etablert i 1868. I dag fokuserer universitetet særlig på banebrytende forskning innen vitenskapelige og digitale fagområder kombinert med Ca’ Forscari sine tradisjonelle fagfelt innen samfunnsvitenskap og humaniora. 

Wales
Bangor University, Wales
Norge
Glencore Nikkelverk AS
Nord-Norge
UiT - Noregs arktiske universitet.
Sverige
PowerCell er et firma som utvikler og produserer brenselcellestabler og -system for stasjonære og mobile anvendelsesområder
Danmark
Selskapets nøkkelkompetanse er kraftkonvertering i vindturbiner som dekker alle aspekter innen programvare, maskinvare, mekanikk, kjøling og prosjektledelse fra generatorakselen til gridforbindelsen.
Vest-Norge
Gexcon AS spesialiserer seg innen sikkerhet og risikostyring relatert til brann og gasseksplosjoner fra brennbare stoffer.
Syddanmark
Ærø er en dansk øykommune i Syddanmark med mål om å gjøre kommunen CO2 nøytral innen 2020