AAL-programmet

logo

AAL-programmet er en finansieringsaktivitet som skal skape bedre livskvalitet for eldre og styrke de internasjonale mulighetene innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). De utfører sitt mandat gjennom finansiering av tverrnasjonale prosjekter (minst tre involverte land) som involverer små og mellomstore bedrifter, forskningsorganer og sluttbrukerorganisasjoner (som representerer eldre voksne).

Ekspertiseområder
Lokalisering